Algı Yönetimi Nedir? Reklam ve Pazarlamada Nasıl Kullanılır?

4 Dakika Okuma Süresi

Reklam ve pazarlamada algı yönetimi nasıl kullanılır? Detaylı bilgi için blogumuzu inceleyebilirsiniz.

Algı Yönetimi Nedir? Reklam ve Pazarlamada Nasıl Kullanılır?

Amerikan Ordusu tarafından terminolojiye kazandırılan "Algı yönetimi'ne" pazarlama disiplini açısından bakacağız .

Algı Yönetimi Nedir?

‘’İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkar etme eylemidir.’’ (1)
algı yönetimi nedir

Algı yönetimi; bireyleri anlama, davranışlarını yorumlama ve yönlendirme konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Bireyler dış dünya ile ilişki kurarken duyu organlarından yararlanır. Dış dünyadan alınan veriler beyine iletilir ve kişisel deneyimlerin de etki ettiği yorumlama süreci başlamış olur. Bu zihinsel süreç pazarlama için kilittir.

Pazarlamada Algı Yönetimi

Algı yönetimi yaklaşımları, bir firmanın etkin bir şekilde misyonunu hedef kitleye iletebilmesini ve planlanan şekilde algı geliştirmeyi; bu sayede firmanın pazarda rekabetçi bir vizyona sahip olmasını sağlar (Hargis ve Watt, 2010: 77).

Bir markanın mevcut ve potansiyel müşteriler tarafından nasıl algılandığı, marka imajını oluşturur. Peki algıyı etkileyen unsurlar nelerdir?

Algıyı Etkileyen Unsurlar

Algı unsurlar temelde ikiye ayrılır:

 1. Genetik yapı
 2. Deneyimler

Başarılı bir algı yönetimi yaklaşımı geliştirmek için deneyimlere odaklanmakta fayda vardır. Aslında durum oldukça basittir, ürününüz ile olumlu deneyim yaşamış bir kişinin müşteriniz olma ihtimali oldukça yüksektir. Bireyin algılama süreci sürekli devam ettiğinden bir markanın algılanışı zaman içerisinde değişebilir. İtibar yönetimi ile kesiştikleri bu noktaya daha sonra değineceğiz.

Algı Yönetimi Basamakları

Başarılı bir algı yönetimi stratejisi oluşturmak için aşağıdaki basamakları inceleyebilirsiniz.

 • Hedef kitleyi iyi tanımak: Hedef kitlenin değerlerinin ve tutumlarının farkında olunmalı. Bu değerlerin karşısında durulmamalı.
 • Doğru mesajı iletmek: Gün içerisinde hedef kitlenin bir çok marka mesajına maruz kaldığı unutulmamalı. İletilecek mesaj anlaşılabilir ve ayırt edilebilir olmalı.
 • Güven unsuru: İletişim öğeleri güven unsuru üzerine inşa edilmeli.
 • Bağlam unsuru: Görsel algı bir cisimi algılarken bağlam içerisinde algılar.
 • Duygu unsuru: Duygusal bağın kurulması hatırlanmayı kolaylaştırır.
 • Tekrar: Algı eşiği ile optimize olarak mesaj tekrar edilmelidir. Tekrar sayısının azlığı bilinç altında yer etmemeye sebep olurken çok fazla tekrar sayısı ise deneyim açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Reklamda Algı Yönetimi

Gün boyunca algımızı yönetmek isteyen bir çok reklam ile karşılaşıyoruz. Billboardlar, TV'ler, mobil telefonlar, laptoplar... Bu kaynaklarda yer alan tüm reklamlar hatta iletişim kurduğumuz insanlar, bizlere markaların mesajlarını iletmeye çalışıyor.

Reklamlardaki algı yönetimi, bireyin bilinçaltını hedef almaktadır. İhtiyaçlarımızın hatırlatılması, geçmiş deneyimlerin hatırlatılması, kültürel göstergelerin kullanımı gibi bir çok başlıkta algı yönetimi örnekleri mevcut.

Nöro Pazarlama ve Algı Yönetimi

Nöro pazarlama, hedef kitlenin satın alma algısını baz alan stratejilerin geliştirildiği bir pazarlama kırılımıdır. Nöro görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı araştırmalara dayanır, karar alma algımızı yakından inceleme fırsatı sunar. Nispeten pazarlama için yeni bir alan olan nöro pazarlama, algı yönetiminin daha verimli yapılandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Nöro pazarlamada kullanılan bazı cihazlar:

 • Pozitron emisyon tomografi cihazı
 • İşlevsel magnetik tınlaşım görüntüleme cihazı
 • Elektro beyin grafisi cihazı
 • Galvanik deri tepkisi cihazı

Startejik İletişim Danışmanlığı ve Algı Yönetimi

Stratejik iletişim danışmanlığı, markalara algı yönetimi, itibar yönetimi, kurumsal iletişim, kurum içi iletişim, halka ilişkiler kampanyaları alanlarında hizmet veren firmalardır.

İtibarlı algılanmak istenen tüm markalar yukarıda belirtilen alanlara hakim olmak ister. Her markanın kendine has bir kültürü vardır. Kurum kültürüne paralel geliştirilen sponsorluk startejileri, etkinlikler, basın yemekleri, tanıtım filmleri, kurum dergileri, PR çalışmaları kurumun itibarını geliştiren envanterlere örnek olarak gösterilebilir.

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al