Marka Adı Oluşturmak İçin 10 İpucu

5 Dakika Okuma Süresi

Markalaşmanın unsurları nelerdir? Marka adı oluşturma süreci nasıl olmalıdır? Detaylı bilgi için blog yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Marka Adı Oluşturmak İçin 10 İpucu

Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Facebook ve diğerleri... Bu isimler söylendiği anda akılda beliren şey, bir ürün, hizmet ya da kurumu ifade eden bir marka. Bir ürünün, hizmetin ya da kurumun tüm özelliklerini yansıtan şey ya da kavram “marka” olarak nitelendirilir. Marka, işletmenin en değerli varlıklarındandır. Bu nedenle dünyanın önde gelen şirketleri kendi markalarını güçlendirmek için her yıl milyonlarca dolarlık harcamalar yaparlar. Peki bu kadar popüler markaların,reklamiçin bu kadar harcamasına gerek var mı? Bu sorunun cevabına daha yakından bakalım.

Marka Nedir?

Marka kelimesi; etimolojik, hukuki, akademik ve sözlük anlamı olarak da çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bir görüşe marka; “bir ürün, hizmet ya da kurumun kolayca iletilebilmesi, pazarlanabilmesi ve rakiplerinden ayrılabilmesi için kamuya açık bir şekilde tanımlanmış isim, simge ya da işaret” olarak tanımlanabilir. Farklı disiplinlerde farklı tanımları olsa da markanın ifade ettiği ortak noktalar hemen hemen aynıdır.

marka-adi-olusturma-1

Markalaşma Nedir?

Markalaşma kısaca; bir şirketin marka kimliğini oluşturma süreci, şeklinde tanımlanabilir. Bu süreç logo, slogan,görsel tasarımgibi markayı destekleyen yan unsurları da kapsar. Markalaşma sayesinde müşteriler markayı ürün ya da hizmetlerle ilişkilendirmeye başlar. Dünyanın önde gelen markaları marka kimliklerinin her yerde yaşaması gerektiğini biliyor ve buna göre davranıyor. Örneğin Coca Cola, bir filmin herhangi bir karesinde görünebiliyor. Markalaşma marka ambalajlarında, reklam panosu renk paletlerinde ya da sosyal medya başlıklarında yer alıyor. Böylelikle bir etiketten çok daha fazlasını ifade eden marka, tüketiciyi satın almaya ikna edebiliyor.

marka-adi-olusturma-2

Markalaşmanın Önemi Nedir?

İyi bir marka müşterilerine kendilerini neyin beklediğinin sözünü verir. Bu da müşterinin satın alma kararlarını etkiler ve doğrudan markanın satışlarına yansır. Markalaşmanın başta gelen bir diğer önemi, işletme ya da kuruluşa kimlik sağlamasıdır. Tüketicilere satın aldıkları hizmet ya da ürün sonrasında ilişki kurabilecekleri bir şey verir.

Markalaşma ile müşteriler işletmeyi hatırlar ve ayırt ederler. Markalaşma aynı zamanda pazarlama ve reklam çalışmalarını destekler. Güçlü bir markalaşma şirket çalışanlarına kendilerini değerli hissettirir.

marka-adi-olusturma-3

Markanın Unsurları Nelerdir?

Marka, onu deneyimleyenler (müşteriler, çalışanlar, işbirlikçiler, rakipler) tarafından nasıl algılandığının toplamıdır. Bir kurumu ifade eden markaya ilişkin farkındalık, o kurumun değerlendirilmesi için bir unsur olarak yer alır. Bu nedenle marka bir şirketin, isminden, logosundan, ürününden ve fiyat etiketinden çok daha fazlasını oluşturmaktadır. Markanın unsurları bir işletmenin algılanabilmesini anlaşılabilir kılar. Şimdi markanın unsurlarına daha yakından bakalım:

 • Marka Konumlandırma

Markanın konumu, onun rekabet ortamındaki ve hizmeti satın alan kişilerin zihnindeki yeri kapsar. Konumlandırma, faaliyet gösterilen sektörü tanımlamayla başlar. Markanın bulunduğu sektörün tanımı, lüks mü, bütçe dostu mu olduğu, geleneksel ya da yenilikçi bir marka olup olmadığını içerir. Marka konumlandırma müşteri satın alma tercihlerini doğrudan etkiler.

 • Marka Pusulası

Marka pusulası markanın; amacı, vizyonu, misyonu ve değerlerini içerir. İşletmenin varoluşunun nedenini belirler. Marka pusulasının her bir parçası bir diğerini desteklemelidir. Böylece şirket kültürü için etik bir çerçeve oluştururken, iş performansı için de stratejik bir çerçeve belirlenmiş olur.

 • Marka Arketipi

Arketipler, kültür ya da toplumdan bağımsız olarak her insanı doğuştan aşina olduğu kavramlardır. Marka arketipleri, çağlar öncesine dayanan karakterlerin markada yaşaması şeklinde ifade bulur. Örneğin; güç, güvenlik, ait olma, masumiyet, kahraman, bilge gibi temel insan arzuları, arketipler olarak markayla temsil edilir. Marka işletmenin kimliği, arketip ise hikayesidir.

 • Marka Kişiliği

Her markanın kendisini tanımlanabilir kılan, benzersiz özellikleri vardır. İlgi çekici ve tutarlı olarak geliştirilmiş bir marka kişiliği, temas ettiği her yerde tanınabilir. Günümüz dünyasında her insan, istese de istemese de güvenilir bulduğu markalarla bağ kuruyor.

 • Marka Güvencesi

Marka güvencesi, markanın hizmet verdiği kişilere verdiği sözdür. Marka söz pek çok biçimde iletilebilir: sloganlar, mesajlar, reklamlar, sosyal medya vb. Marka sözlerinin içerikleri duygusal, eyleme dayalı ya da sosyal olabilir.

 • Değer Önerisi

Markanın hizmet verdiği kişilere sağladığı kapsamlı fayda, değer önerisidir. Değer önerisiyle hedef kitlenin ihtiyaçlarının karşılanma şekli ifade edilir. Güçlü bir değer önerisi; müşterinin ihtiyaçlarını karşılar, açık, inanılır ve kanıtlanabilirdir.

 • Rekabet Avantajı

Rekabet ortamının çok yoğun olduğu günümüz şartlarında, rekabet avantajı markalar için kritik düzeyde önem taşır. İnandırıcı, kanıtlanabilir ve sürdürülebilir rekabet avantajı en güvenilir reçetedir.

 • Görsel Kimlik

Markanın görsel kimliği onu tanınabilir ve farklı kılar. Markanın görsel kimliğini; logo, tipografi, renk düzeni, ikonografi gibi bütünleşik unsurlar içerir. Güçlü bir görsel kimlik markanın diğer unsurlarını (marka konumu, pusulası, kişiliği, marka sözü) içerir.

 • Sözel Kimlik

Markanın adı ve sloganı, onun sözel kimliğinin doğrudan yansımasıdır. Sözel kimlik; slogan, marka sesi, marka mesajı ve hikayesi hatta metin yazarlığını içerir.

marka-adi-olusturma-4

Marka Adı Seçmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşletmeyi doğru bir şekilde temsil eden, güçlü ve akılda kalıcı bir marka adını seçmek gerçekten önem taşır. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı göz önünde bulundurmak gerekir. İşte onlar:

 • Basit olmak: Hatırlanması ve telaffuzu kolay bir marka adı, herkes için kolaylık sağlar. Böylece yüzlerce marka arasında dikkat çekmek kolaylaşır.
 • Benzersiz olmak: Rakiplerden farklı ve firmayı öne çıkaracak bir marka adı olmalı. Benzer adlar, olası olumsuz deneyimlere maruz kalınma riski taşır.
 • Hedef Pazara Uygunluk: Marka adı hedef pazara yönelik olmalı. Örneğin spor markası ''Nike'', mitolojide zafer tanrıçasıyla özdeştir. Nike, çok hızlı koşma ve uça yeteneklerine sahiptir.
 • Marka Adı Testi: Marka adıyla pazara çıkmadan önce hedef kitleye yönelik anketler gerçekleştirilebilir. Marka adı testiyle, marka adlarını karşılaştırarak, telaffuzu, tanınırlığını ve etkisini anlaşılabilir.
marka-adi-olusturma-5

Marka Adı Oluşturma Süreci Nasıl Olmalı?

Markanın tanımından ve markalaşmanın öneminden bahsettik. Marka adı oluşturmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? Marka adı oluşturma süreci için 10 ipucu, aşağıda yer alıyor:

1.Hedef Kitleyi ve Rakipleri Araştırmak

Şirketinizi temsil edecek bir ticari markayı oluşturmadan önce, potansiyel müşterileri ve rakipleri araştırmak gerekir. Bunu pek çok şekilde yapmak mümkün:

 • Google'da ürün ve hizmet kategorisinde araştırma yapabilirsiniz.
 • Hedef kitledeki müşterilerle yüz yüze görüşmeler yaparak, rakipleri analiz edin.
 • Sosyal medya üzerinden araştırma yapın.

2.Odak Noktayı Belirlemek

Bir marka herkese her şekilde hitap edemez. Bu nedenle odak noktayı belirlemelisiniz. Markanızı konumlandırarak işe başlayabilirsiniz. Örneğin markanızı hangi kelimelerle ilişkilendirirsiniz? İşte birkaç kelime alıştırması: Basit, profesyonel, güvenilir, eğlenceli, hızlı, güçlü, etkili, vb. Marka odak noktasını belirlerken, markanızı bir metafor üzerinden de değerlendirebilirsiniz. Bu bir araç, bir hayvan, spor takımı ya da ünlü biri olabilir.

3.İşletme Adını Seçmek

Marka bir isimden çok daha fazlasıdır. Bu nedenle marka ismini seçerken, beyin fırtınası ve araştırma yaparak başlayabilirsiniz. Tek bir isme bağlı kalmadan, aralarından seçim yapabileceğiniz bir isim grubu oluşturun. Bunun için dünyaca ünlü marka adlarından yola çıkabilirsiniz. Pepsi, Apple, HBO, hepsinin bir hikayesi var.

4.Bir Slogan Yazmak

Akılda kalıcı ve etkili bir slogan, marka adının tanınırlığını sağlar. Bulacağınız sloganı bir metafor olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin tescilli bir slogan olan: ''Red Bull Kanatlandırır''.

5.Markanın Görünümü

Marka ismini belirledikten sonra, markanın tasarımını netleştirmek gerekir.Grafik tasarım süreci, renkler, tipografi markanın görünümünü oluşturur. Markanın görünümünde dikkate edilmesi gerekenler arasında markanın rengi önem taşır. Renkler aynı zamanda iletmek istenen duygulara hitap eder. Yazı tipi seçiminde basit olmak, hem göze kolaylık sağlar hem de kafa karışıklığının önüne geçer.

6.Marka Logosu

Marka logosu şirketinizi her yerde temsil etme gücüne sahiptir. Sosyal medya profili, internet sitesi, ambalajlar, reklam bannerları...Marka logosubenzersiz ve her boyutta ölçeklenebilir olmalıdır.

7. Marka ve İşletme Bütünlüğü

Bir marka, ''kim'' olduğunuzu ve ''neyi'' temsil ettiğinizi ifade eder. Bu da tutarlı bir marka hikayesiyle sağlanır. Özelliklewebsitelerindeki ''Hakkımızda'' kısmı, şirketin kimliğini, neyi amaçladığını ve neden yola çıktığını anlatır. Marka ve işletme bütünlüğünü en iyi sağlama yöntemlerinden biri, her alanda işletmenin hikayesini anlatmaktır.

8.Korunabilir Olmak

Markayı belirlerken daha önce ya da hali hazırda kullanımda olup olmadığını belirlemek gerekir. Tescil edilebilen bir ticari marka, aynı zamanda yasal olarak korunabilir demektir.

9.Kalıcı Olmak

En iyi isimler zamana karşı kalıcı olanlardır. Marka adını belirlerken geçici heveslerden ve trendlerden uzak olmaya dikkat edin.

10.Marka Adını Benzersiz Kılma

Markanın ait olduğu sektörde belki yüzlerce işletme vardır. Bunların arasından fark yaratarak sıyrılmak için, sadece kendi markanıza ait olan unsurlardan ilham aldığınızdan emin olun. Benzersiz olmak sadece görünüşle ilgili olan şeyler değildir. Markanın ürün ya da hizmetlerinin sağladığı yararlar, hayata kattığı değer ve anlam... Markanızı yasal olarak başkalarının taklit edemeyeceği şeyler, sizi benzersiz olarak öne çıkarır.

Girişimciler için bir iş fikrine uygun marka yaratmak zorlu ve stresli bir süreç haline dönüşebilir. Ürün ambalajlarında, tabelalarda veya kartvizitlerde yer alacak bir marka adı oluşturmak için profesyonel danışmanlık almak süreçleri kolaylaştırır. Bu süreci sizin için daha kolay hale getiren Edvido’da, “Teklif Al” formu ile onlarcaMarka Danışmanlığı Ajansı’na ulaşabilirsiniz.

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al