Yönlendiriliyorsunuz...

Kategoriler
Kategori

Başarılı reklam ve pazarlama projelerinin ardında mutlaka güçlü bir strateji barındırdığını bilmekteyiz. Ürün veya hizmet değiştikçe uygulanması gereken dijital pazarlama yaklaşımları da değişir. Dijital pazarlamanın ilk halkasını dijital planlama stratejileri oluşturur.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, dijital kaynakların kullanılarak pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesidir. En yaygın dijital kaynak internettir.

Dijital pazarlama, online ve offline olarak iki başlık altında incelenebilir.

Online Dijital Pazarlama 

 • SEO
 • Affiliate Pazarlama
 • PPC Reklamcılık
 • İçerik Pazarlaması
 • Web site pazarlama
 • e mail pazarlama
 • Sosyal Medya Pazarlama
 • Mobil Pazarlama
 • Video Pazarlama

Offline Dijital Pazarlama

 • TV Pazarlama
 • SMS Pazarlama
 • Radyo Pazarlama
 • Billboard Pazarlama

Dijital Planlama Nedir?

Medya planlama stratejileri

Planlama, bir süreçte hedefe ulaşmak için yapılması gereken ilk şeydir. Aynı zamanda kendi içinde bir sürece sahiptir.

Pazarlama ve reklam dünyasının dijitale taşınması ile dijital planlama kavramı oluşmuştur. Dijital planlama, dijital pazarlama kampanyanızın ana hatlarını belirler. Dijital planlama stratejileri ürün ve hizmete bağlı olarak değişir. Bunun yanı sıra hedef kitle, zaman, ortam ve bütçe gibi bir çok etkileyene sahiptir.

Dijital planlama stratejileri, sayısal verilere dayalı olarak bir sürecin nasıl işleyeceğini açıklar. Risk yönetimi ayrıca değerlendirilir.

Dijital Planlama Stratejileri Geliştirme

Efektif dijital reklam kampanyaları oluşturmak isteyen markaların, güçlü dijital planlama stratejilerine ihtiyacı vardır. Günümüzde dijital planlama stratejileri, dijital bağlamı iyi tanıyan ajanslar tarafından geliştirilmektedir. Şirketlerin genel dijital planlama stratejisi olduğu gibi, her reklam kampanyası için proje bazlı dijital planlama stratejileri geliştirilmelidir.

En Çok Tercih Edilen Dijital Planlama Stratejileri 

 • Sosyal Medya Planlama Stratejileri
 • İçerik Planlama Stratejileri
 • SEO Planlama Stratejileri
 • e marketing Planlama Stratejileri

Dijital planlama stratejileri kullanılan dijital pazarlama kaynağına göre sınıflandırıldığında üstte yer alan dört dijital medya planlama stratejileri dijital pazarlamacılar tarafından oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Hedef kitlenin dijitale kayması pazarlamacıların yönünü dijital pazarlama kanallarına çevirdi. Öyle ki mobil cihazların kullanımı ile dijital pazarlamada köklü değişimler yaşandı ve kullanıcı odaklı dijital planlama stratejileri geliştirildi.

Mobil cihazlarda dijital kitlenin en çok vakit geçirdiği uygulamalardan elde edilen verileri doğru yorumlama, etkili dijital planlama stratejileri oluşturmak için gerekli olan bir çok adımda kritik önem arz eder.

Dijital Planlama Adımları

 1. Hedefleri tanımlama
 2. Pazar ve rakip analizi
 3. KPI’ları belirleme
 4. Hedef kitleyi tanıma
 5. Dijital kanalları ve kaynakları belirleme
 6. Dijital strateji ve planlama
 7. Değerlendirme

Dijital planlama startejisini oluştururken cevaplanması gereken soruları şu şekilde sıralayabiliriz

 • Pazarlama kampanyasının amacı nedir?
 • Benzer amaca yönelik rakip çalışmaları nelerdir?
 • Rakiplerin geliştirdiği dijital planlama stratejileri başarılı mıdır?
 • Bu başarının temel sebepleri nelerdir?
 • Pazardaki yerimiz nedir?
 • Dijital planlama stratejisinin KPI’ı nedir?
 • Hedef kitleyi yeterince tanıyor muyum?
 • Hedef kitleye ulaşabilmek için hangi dijital kanalları kullanmalıyım?
 • Bütçem belirlediğim dijital kanalları verimli kullanmak için yeterli mi?
 • Odaklanmam gereken içerik biçimi nedir?
 • Önceki dijital planlama stratejilerimden çıkarmam gereken sonuç nedir?
 • Sürecin her aşaması için değer testlerim neler olmalıdır?

Süreç boyunca analiz yapmak oldukça önemlidir. Başarılı dijital planlama stratejilerinin ortak özelliği güncel verileri temel alarak oluşturulmuş olmalarıdır.

Dijital Medya Planlayıcısı Ne İş Yapar?

Dijital planlayıcı, dijital pazarlamada yer alan dijital kaynakların değerlendirilmesinden sorumludur. Reklam kampanyasının hedeflerine uygun strateji geliştirmek, dijital planlayıcısının en temel görevidir. Dijital alanları ve hedef kitleyi iyi tanır.

Dijital reklam ajanslarında, dijital planlayıcılar markalar için dijital çözümler sunan bir danışmanlık görevi üstlenir. Aynı zamanda kreatif ekip ile dijital kaynaklar arasındaki iletişimi sağlar.

Dijital Medya Planlama Nedir?

Dijital medya planlama; sınırlı bütçe ile reklam kampanyasında hedeflenen sonuçları elde etmek için hangi dijital medya mecrasının ve reklam türünün kullanılacağının belirlenmesidir. Dijital medya planlama ve satın alma birbirinden ayrı düşünülemez. Ancak dijital reklam ajanslarında dijital medya planlama ve satın alma birlikte çalışan ayrı iki departman olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Reklam veren her şirketin dijital medya planlama stratejisine ihtiyacı vardır.