Yönlendiriliyorsunuz...

Kategoriler
Kategori
AKare İletişim Yönetimi banner fotograf
  • Hakkında
  • Referans
  • Hizmetler
Ücretsiz Teklif Al

@AKare İletişim Yönetimi

Sosyal Medya
Odak Hizmet
PRMarka Oluşturma & KonumlandırmaDijital PR
Odak Sektör
SağlıkEndüstriyel Ürünler ve HizmetlerPerakende
Tecrübe 5 Yıl

@AKare İletişim Yönetimi

PR
Marka Oluşturma & Konumlandırma
Dijital PR

"Sağlık", "Endüstriyel Ürünler ve Hizmetler" ve "Perakende" sektörlerinde uzman.

15 Kişi
5 Yıl
İstanbul
Hızlı Teklif Al

Hakkında

AKare İletişim Yönetimi, ulusal ve çok uluslu kurum, kuruluş, özel organizasyonlar ve bireylere iletişim danışmanlığı yapmaktadır.

Aykun Murat Alan tarafından 2014 yılında AKare İletişim Yönetimi, iletişimi etkin bir şekilde yönetme eğilimindeki ulusal ve çok uluslu kurum, kuruluş ve özel organizasyonlar ile iş ortaklığı yaparak, iletişime katma değer yaratma bilinci ile çalışmalarını büyük bir iştah ve istikrar ile sürdürmektedir.


Halkla ilişkilerin bütünleşik bir kavram olduğuna ve eş zamanlı olarak birçok alanda tutarlı ve doğru mesajlarla yürütülmesi gerektiğine inanan AKare İletişim Yönetimi, iletişim disiplinin farklı alanlarında uzmanlık kazanmış ve bugün 20’den fazla hizmet kalemi ile iş ortaklarına çözüm ortağı olmaktadır.


AKARE MUTFAĞINDA NELER VAR?

'AKare İnovatif Çözümler' çatısı altında sayısız alanda danışmanlık yapan AKare İletişim Yönetimi, 'AKare Stratejik İletişim', 'AKare Pazarlama İletişimi', 'AKare Etkinlik Yönetimi', 'AKare Kreatif' ve 'AKare Dijital' ana başlıkları altında, kurum, kuru­luş, mar­ka ve organizasyon­la­r ile işbirliği yapmaktadır.


1. Stra­te­jik Medya İliş­ki­leri Yöne­timi

2. Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

3. Kurumsal İletişim Yönetimi

4. Marka İletişimi

5. Konu-Gündem Yönetimi

6. Algı Yönetimi

7. İtibar Yönetimi

8. Bütün­le­şik Pazar­lama İle­ti­şimi Yöne­timi

9. Etkin­lik Plan­lama ve Yöne­timi

10. Özgün Proje Tasa­rımı ve Yöne­timi

11. Kurumsal Kimlik Yönetimi

12. Celebrity İletişimi

13. Fenomen İletişimi

14. Kurumsal Sos­yal Sorum­lu­luk Danış­man­lığı

15. Kurumsal Ödül İle­ti­şimi

16. Kriz İle­ti­şimi Yöne­timi

17. Kurum İçi İle­ti­şim Danışmanlığı

18. Lider İle­ti­şimi

19. Spon­sor­luk İle­ti­şimi Yöne­timi

20. Web­ Site Danışmanlığı

21. Kurumsal Yayıncılık


akareiletisim.com

[email protected]

starts

Sektörünüzde Tecrübeli, Bütçenize Uygun Ajansları Bulalım

Ücretsiz 5 Teklif Al

AKare İletişim Yönetimi Referansları

Hizmetler

Dijital PR
Online İtibar ve Algı Yönetimi
Medya İlişkileri
Kriz İletişimi Yönetimi
Teklif Al
PR
Stratejik Medya İlişkileri
Konu Yönetimi
Gündem Yönetimi
Algı Yönetimi
İtibar Yönetimi
Kriz İletişimi Yönetimi
Lider İletişimi
Teklif Al
starts

Sektörünüzde Tecrübeli, Bütçenize Uygun Ajansları Bulalım

Ücretsiz 5 Teklif Al
Hizmetler
Teklif Al

Kararsız mı kaldınız? Şirketinize en uygun ajansları bulalım!

En Doğru Ajansları Bul