Bulut Bilişim (Cloud Computing) Nedir?

4 Dakika Okuma Süresi

Bulut bilişim nedir? Bulut bilişim teknolojisi hangi amaçlarla kullanılır? Bulut bilişim kurulum modelleri nelerdir? Detaylı bilgi blog yazımızda.

Bulut Bilişim (Cloud Computing) Nedir?

 

Bulut bilişim, çeşitli hizmetlerin internet üzerinden sunulmasıdır. Veri depolama, sunucular, veritabanları, ağ ve yazılım bu kaynaklara örnek olarak verilebilir.

Dosyaları özel bir sabit diskte veya yerel depolama cihazında saklamak yerine, bulut tabanlı depolama, dosyaların uzak bir veritabanına kaydedilmesine olanak tanır. Bir elektronik cihazın internet erişimi olduğu sürece, verilere ve bunları çalıştırmak için gereken yazılım programlarına erişimi vardır.

Bulut bilişim, maliyet tasarrufu, üretkenlik artışı, hız ve verimlilik, performans ve güvenlik gibi çeşitli nedenlerle bireyler ve işletmeler arasında giderek daha popüler hale gelmektedir.

Bulut Bilişimin Tarihi

"Bulut bilişim" terimi 2000'li yılların başından beri kullanılıyor, ancak "hizmet olarak bilişim" kavramı çok daha uzun bir süredir var. 1960'larda bilgisayar büroları, şirketlerin kendi bilgisayarlarını satın almak yerine bir ana bilgisayarda zaman kiralamalarına izin veriyordu.

Bu "zaman paylaşımı" hizmetleri, bilgisayar sahibi olmayı çok daha ekonomik hale getiren PC'nin yükselişi ve ardından şirketlerin büyük miktarda veri depoladığı kurumsal veri merkezlerinin yükselişi ile büyük ölçüde yerini aldı.

Bununla birlikte, bilgi işlem gücüne erişim kiralama kavramı, özellikle 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında uygulama hizmet sağlayıcıları, yardımcı bilgi işlem ve şebeke bilgi işlem olmak üzere birkaç kez yeniden ortaya çıkmıştır. Bunu, bir hizmet olarak yazılımın ve Amazon Web Services gibi hiper ölçekli bulut bilişim sağlayıcılarının piyasaya sürülmesiyle ilgi çeken bulut bilişim takip etti.

Bulut Bilişimi Kimler Kullanıyor?

Bulut bilişim, veri yedekleme, felaket kurtarma, e-posta, sanal masaüstü bilgisayarlar, yazılım geliştirme ve test etme, büyük veri analizi ve müşteriye yönelik web uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için her boyutta, türde ve sektörde işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Örneğin sağlık kuruluşları, hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek amacıyla bulut bilişimden faydalanmaktadır. Bulut, aynı zamanda finansal hizmet firmaları tarafından gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi için kullanılıyor. Buna ek olarak, video oyunu geliştiricileri dünya çapında milyonlarca oyuncuya çevrimiçi oyun sunmak için bulutu kullanıyor.

Bulut Bilişimin Faydaları

Bulut bilişim, işletmelerin BT kaynakları hakkındaki geleneksel düşünce biçiminden önemli bir sapmayı temsil eder. İşte işletmelerin bulut bilişim hizmetlerini kullanmasının en yaygın nedenleri:

 • Bulut bilişim, donanım ve yazılım satın almanın yanı sıra; sunucu rafları, güç ve soğutma için gün boyu elektrik ve altyapıyı yönetecek BT uzmanları gibi yerinde veri merkezleri kurmak ve işletmek için gereken sermaye masraflarını ortadan kaldırır.
 • Elastik olarak ölçeklendirme yeteneği, bulut bilişim hizmetlerinin avantajlarından biridir. Bu, doğru miktarda BT kaynağının (örneğin, daha fazla veya daha az bilgi işlem gücü, depolama ve bant genişliği) doğru zamanda ve doğru coğrafi konumdan sunulması anlamına gelir.
 • En büyük bulut bilişim hizmetleri, düzenli olarak en yeni nesil hızlı ve verimli bilgi işlem donanımlarına yükseltilen küresel bir güvenli veri merkezi ağı tarafından desteklenmektedir. Bunun tek bir kurumsal veri merkezine göre, uygulamalar için daha düşük ağ gecikmesi ve daha büyük ölçek ekonomileri gibi çeşitli avantajları vardır.
 • Birçok bulut sağlayıcısı, genel güvenlik duruşunuzu güçlendirmenize ve verilerinizi, uygulamalarınızı ve altyapınızı olası tehditlere karşı korumanıza yardımcı olmak için kapsamlı bir dizi politika, teknoloji ve kontrol sağlar.
 • Bulut bilişim hizmetlerinin çoğu self-servis ve isteğe bağlı olduğundan, büyük miktarlardaki bilişim kaynakları bile dakikalar içinde, genellikle sadece birkaç fare tıklamasıyla sağlanabilir, bu da işletmelere çok fazla esneklik sağlar ve kapasite planlama baskısını azaltır.
 • Yerinde veri merkezleri, tipik olarak önemli miktarda "raf ve istifleme" - donanım kurulumu, yazılım yaması ve diğer zaman alıcı BT yönetimi görevlerini gerektirir. Bulut bilişim, bu görevlerin çoğuna olan ihtiyacı ortadan kaldırarak BT ekiplerinin çabalarını daha önemli iş hedeflerine odaklamalarına olanak tanır.
 • Veriler, bulut sağlayıcısının ağındaki birden fazla yedekli sitede yansıtılabildiğinden, bulut bilişim; veri yedeklemeyi, felaket kurtarmayı ve iş sürekliliğini daha kolay ve daha ucuz hale getirir.

Bulut Bilişimin ve Bulut Bilişim Hizmetlerinin Türleri

Private clouds, public clouds, hybrid clouds ve multiclouds dört ana bulut bilişim türüdür. Üç tür bulut bilişim hizmeti vardır: Infrastructure as a Service (IaaS), Platforms as a Service (PaaS) ve Software as a Service (SaaS).

Private cloud: Özel bulut

Public cloud: Genel bulut

Hybrid cloud: Hibrit bulut

Multicloud: Çoklu bulut

IaaS: Hizmet Olarak Altyapı

PaaS: Hizmet Olarak Platform

SaaS: Hizmet Olarak Yazılım

Bir bulut türü veya hizmeti seçmek, türünün tek örneği bir karardır. Hiçbir bulut (aynı türde olsalar bile) birbirine benzemez ve hiçbir bulut hizmeti aynı sorunu çözmek için kullanılmaz. Ancak, benzerlikleri anlayarak, her bir bulut bilişim türünün ve bulut hizmetinin sınırlamalarının işinizi nasıl etkileyebileceğini anlamaya daha hazırlıklı olacaksınız.

Bir ağ üzerinde her bulut, ölçeklenebilir bilgi işlem kaynaklarını soyutlar, havuzlar ve paylaşır. Her bulut türü, iş yüklerini bu sistem içinde çalıştırma eylemi olan bulut bilişimi destekler. Ve her bulut, neredeyse her zaman bir işletim sistemi, bir yönetim platformu ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) içeren farklı bir dizi teknoloji ile inşa edilir. Sanallaştırma ve otomasyon yazılımları da daha fazla yetenek veya verimlilik için her tür buluta eklenebilir.

Private clouds, public clouds, hybrid clouds ve multiclouds arasındaki ayrımlar bir zamanlar konum ve mülkiyete göre kolayca tanımlanıyordu. Ancak artık bu kadar basit değil. Bu nedenle, aşağıda farklılıkları karşılaştırırken birkaç uyarıda bulunacağız.

 • Public Clouds

Genel bulutlar, genellikle son kullanıcıya ait olmayan BT altyapısı kullanılarak oluşturulan bulut ortamlarıdır. Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud ve Microsoft Azure en büyük genel bulut sağlayıcıları arasındadır.

Geleneksel genel bulutlar her zaman şirket dışındaydı, ancak günümüzün genel bulut sağlayıcıları müşterilerin şirket içi veri merkezlerinde bulut hizmetleri sunmaya başlıyor. Bu durum coğrafi ve mülkiyet ayrımlarını geçersiz hale getirmiştir.

Ortamlar bölümlere ayrıldığında ve birden fazla kiracıya yeniden dağıtıldığında, tüm bulutlar genel bulut haline gelir. Bazı bulut sağlayıcıları kiracıların bulutlarını ücretsiz olarak kullanmasına izin verdiği için ücret yapıları artık genel bulutların gerekli özellikleri değildir. Genel bulut sağlayıcıları tarafından kullanılan çıplak metal BT altyapısı soyutlanıp IaaS olarak satılabilir veya bir bulut platformuna dönüştürülüp PaaS olarak satılabilir.

 • Private Clouds

Özel bulutlar, yalnızca tek bir son kullanıcıya veya gruba adanmış bulut ortamlarıdır ve ortam genellikle bu kullanıcının veya grubun güvenlik duvarının arkasında çalışır. Temel BT altyapısı tamamen yalıtılmış erişime sahip tek bir müşteriye tahsis edildiğinde, tüm bulutlar özel bulut haline gelir.

Öte yandan, bulutların artık şirket içi BT altyapısından kaynaklanması gerekmiyor. Private clouds artık şirket dışında bulunan kiralık, satıcıya ait veri merkezlerinde oluşturulmakta ve bu da herhangi bir konum ve sahiplik kuralını geçersiz kılmaktadır. Bu durum aynı zamanda bir dizi özel bulut alt türünün de ortaya çıkmasına neden olmuştur:

Managed Private Clouds

Müşteriler, üçüncü taraf bir satıcının dağıttığı, yapılandırdığı ve yönettiği bir private cloud oluşturur ve kullanır. Yönetilen özel bulutlar, daha iyi özel bulut hizmetleri ve altyapısı sağlamada yetersiz personele veya yetersiz BT ekiplerine sahip işletmelere yardımcı olan bir bulut dağıtım seçeneğidir.

Dedicated Clouds

Bulut içinde başka bir bulut. Özel bir bulut, genel bir bulutta veya özel bir bulutta olabilir. Örneğin bir muhasebe departmanı, kuruluşun özel bulutu içinde kendi özel bulutuna sahip olabilir.

 • Hybrid Clouds

Hibrit bulut, yerel alan ağları (LAN'lar), geniş alan ağları (WAN'lar), sanal özel ağlar (VPN'ler) ve/veya API'ler ile birbirine bağlanan birden fazla ortamdan oluşan görünürde tek bir BT ortamıdır. Hibrit bulutların özellikleri karmaşıktır ve gereksinimler kime sorduğunuza göre değişir. Örneğin bir hibrit bulut şunları gerektirebilir:

- En az bir özel bulut ve bir genel bulut olmalıdır.

- En az iki özel bulut

- En az iki genel bulut

- En az bir genel veya özel buluta bağlı çıplak metal veya sanal ortam.

Uygulamalar birden fazla ayrı ama birbirine bağlı ortama girip çıkabildiğinde, her BT sistemi bir hibrit bulut haline gelir. Bu ortamların en azından bir kısmı, talep üzerine ölçeklenebilen konsolide BT kaynaklarından sağlanmalıdır. Ve tüm bu ortamlar entegre bir yönetim ve düzenleme platformu kullanılarak tek bir ortam olarak yönetilmelidir.

 • Multiclouds

Çoklu bulutlar, birden fazla bulut sağlayıcısının (genel veya özel) birden fazla bulut hizmetini bir araya getiren bulut yaklaşımlarıdır. Tüm hibrit bulutlar çoklu buluttur, ancak tüm çoklu bulutlar hibrit bulut değildir. Birden fazla bulut bir tür entegrasyon veya orkestrasyon yoluyla birbirine bağlandığında hibrit bulut haline gelir.

Bir çoklu bulut ortamı bilerek veya tesadüfen var olabilir. Her durumda, birden fazla buluta sahip olmak, genişletilmiş bir ortam portföyü aracılığıyla güvenlik ve performansı artırmak isteyen kuruluşlar arasında daha yaygın hale gelmektedir.

Bulut Bilişim Hizmetleri

Bulut bilişim hizmetleri, üçüncü taraflarca barındırılan ve internet üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulan altyapı, platform veya yazılımlardır. Hizmet olarak çözümler üç türde sınıflandırılır: IaaS, PaaS ve SaaS. Her biri, kullanıcı verilerinin internet üzerinden ön uç istemcilerden bulut hizmet sağlayıcısının sistemlerine ve geri akışını kolaylaştırır, ancak sağlanan hizmetler farklılık gösterir.

 • IaaS

IaaS, altyapınızı internet üzerinden yöneten bir bulut hizmeti sağlayıcısı anlamına gelir. Kullanıcı bir API veya gösterge paneli aracılığıyla erişim elde eder ve özünde altyapıyı kiralar. Kullanıcı işletim sistemi, uygulamalar ve ara katman yazılımı gibi şeyleri yönetirken sağlayıcı donanım, ağ, sabit diskler, veri depolama ve sunucuların yanı sıra kesintileri, onarımları ve donanım sorunlarını yönetir. Bu, bulut depolama sağlayıcıları tarafından kullanılan en yaygın dağıtım modelidir.

 • PaaS

PaaS, dışarıdan bir bulut hizmet sağlayıcısının donanım ve uygulama-yazılım platformu sağlayıp yönettiği, ancak kullanıcının platform üzerinde çalışan uygulamaları ve uygulamanın dayandığı verileri yönettiği anlamına gelir. Öncelikle geliştiriciler ve programcılar tarafından kullanılan PaaS, kullanıcılara uygulama geliştirme ve yönetimi için (önemli bir DevOps bileşeni) normalde süreçle ilişkili altyapıyı oluşturmaya ve sürdürmeye gerek kalmadan paylaşılan bir bulut platformu sağlar.

 • SaaS

SaaS, kullanıcılarına bulut hizmet sağlayıcısı tarafından yönetilen bir yazılım uygulaması sağlayan bir hizmettir. SaaS uygulamaları genellikle web uygulamaları veya kullanıcıların bir web tarayıcısı üzerinden erişebileceği mobil uygulamalardır. Kullanıcı yazılım güncellemelerinden, hata düzeltmelerinden ve diğer genel yazılım bakımlarından sorumludur ve bulut uygulamalarına bir gösterge paneli veya API aracılığıyla bağlanır. SaaS ayrıca her bir kullanıcının bilgisayarında uygulamanın yerel olarak yüklü olması ihtiyacını ortadan kaldırarak yazılıma daha fazla grup veya ekip erişimi yöntemi sağlar.

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al