Yönetim Danışmanlığı: Nedir? En İyi Şirketler Hangileri?

4 Dakika Okuma Süresi

Yönetim Danışmanlığı: Nedir? En İyi Şirketler Hangileri?

İçindekiler:

1. Yönetim Danışmanlığı Nedir?

2. Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Firmalara Ne Faydalar Sağlar?

3. Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

4. Yönetim Danışmanlığı Şirketleri

Yönetim danışmanlığı hizmeti işletmelerin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Firmaları yönetimsel ve organizasyon konularında problemlerini çözmek gelişimlerini sağlamak adına bağımsız ve uzman kişiler tarafından verilen hizmettir. Problemlerin araştırılması yapılır ve uygun projeler önerilir projelerin yerine getirilmesi için yardımcı olunması amaçlanır. Kısacası yönetim danışmanlığı bir şirketin yönetiminde karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir.

Yönetim Danışmanlığı Nedir? 

Yönetim danışmanlığı işletmelere, kurumlara ve şirketlere sistem kazandırmayı hedefler. İşletme kendi içinde çözemediği sorunlar ile karşılaştığında bağımsız ve uzman kişilerden destek ve yardım alır. Stratejik ve finansal yönetim zorlukları, pazarlama konuları, dijital dönüşüm ya da yeniden yapılandırma konuları gibi birçok konuda çözüm önerileri sunulur. Sorunların çeşitliliğine bakılmaksızın danışmanlık yönetimi tarafından var olan durum incelenir, gelişme alanları belirlenir, doğru strateji kurgulanarak yönetimsel yapılar tasarlanır. Gerek kobi gerekse büyük ölçekli işletmeler iş dünyasında sürekliliğini sağlayabilmek için zaman zaman sorunlarla karşılaşır. Karşılaştığı sorunlar çok farklı boyutlar da olabilir ve genel olarak yönetim sorunları olarak karşımıza çıkar. Yönetim danışmanlığı hizmeti bu sorunları analiz ederek tedavi yöntemini önerir.

Yönetim danışmanlığı nedir sorusunun cevabı bir işletmenin tüm süreçlerinin düşük maliyet ve yüksek fayda dikkate alınarak verimli şekilde çalışmasını sağlayan ve işletmeyi sürdürülebilir yapıya büründüren hizmettir.

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Firmalara Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yönetim danışmanları çalıştıkları iş yerinde büyüme, iş yerinin daha üst seviyeye çıkması, ve değer kazanması gibi konuları görev edinmiş kişilerdir. İşletme becerilerini kullanarak uzmanlıklarını ortaya koyarlar. Sorun çözmeyi kendilerini amaç edinir ürün geliştirme, hedef müşteri kitlesini anlama ve verimlilik artışı sağlamada çalışırlar. İşletmeler;

 •  Analitik özellikler
 •  Tarafsız dış görüş
 •  Yoğunlaştırılmış dikkat
 •   Geniş tecrübe
 •   Yenilik ve değişim yönetimi
 •  Maliyet ve yarar faktörlerinin projede hassas projeksiyonunu sağlamak adına yönetim danışmanı ile çalışırlar.

Sektördeki gelişmelere ayak uydurmak, sağlıklı büyümek ve gelişmek gibi problemlerde özel bir tavsiye ya da problemleri çözme konusunda destek talebinde bulunulur. Yönetim danışmanı işletmelerin yönetici ve çalışanları ile birlikte hareket ederler. Amaç işletmelerin problemlerin tespit edilmesi çözülmesi problem çözme becerisinin gelişmesidir. Yönetim danışmanlığı uzmanı tüm bu konularda işletmelere önderlik eder, yol gösterir ve yardımcı olur. Yönetim danışmanları çalıştıkları işletmelere birçok şekilde kazanım sağlar. Bir yönetim danışmanı ile çalışılması halinde 

 •  Siparişte gecikmeler önlenir. 
 • Satın alma da kayıplar azalır.
 •  Üretimde kayıplar düşer.
 • İş gücü, zaman, malzeme ve para tasarrufu sağlanır.
 • İletişimdeki aksaklıklar önlenir.
 • Müşteri memnuniyeti artar.
 • Satışlarda artış yaşanır.
 • İşletmelerin finans hareketleri sağlıklı hale gelir.
 • İş akışı hızlanır.
 • Yeni ürün geliştirmeye destek olur.
 • Etkili bir işletme yönetimi sağlanmış olur.
 • Çalışma ortamı iyileştirilir.
 • Rakip firmalara karşı üstünlük sağlanır.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim danışmanı uzmanı tarafından işletmelerdeki üretim planlaması gerçekleştirilir. İşlerin takibi ve zamanı etkili şekilde kullanılır. Veriler toplanarak ilgili birimlere raporlama şeklinde gönderilir ve bu şekilde hatalar giderilir. Yönetim danışmanı beklenmedik her duruma karşı plan hazırlar, toplantı yönetimi ile problemlerin çözülmesi ve kurumsal kültür oluşmasını sağlar. İşletme içinde iletişim teknikleri eğitimi vererek iletişim kanallarını artmasını sağlar.

Ortaya konan hedefler ile kuruluş yönetimi sağlanmış olur. Gerek çalışanlar gerekse müşteriler ile yapılan memnuniyet anketlerinde düzeltilmesi gereken konuları ele alır.  Çalışma ortamının iyileşmesi için fiziksel ve psikolojik iyileşme ve motivasyon sağlanmasını destekler. Etkili bir denetleme ve kontrol mekanizması oluşturarak iç denetim sistemini kurar. Prosesler, ürünler ve entegre yönetim sistemi ile ilgili önleyici ve düzenleyici faaliyetlerle bir sistem anlayışı geliştirir.

Stratejik Danışmanlık

Bağımsız danışmanlar tarafından şirketleri strateji geliştirme ve operasyon iyileştirme ile birlikte finansal planlama ve kurumsal değişim projeleri de katkı ve destek sağlanır. Her işletmede kurumsal stratejik planlamaya ihtiyaç duyulur. Bu sayede firma çalışanları, yönetim görevleri ve hedefler daha kolay şekilde belirlenir.

Stratejik danışmanlık yalın üretim, toplam kalite, yeniden yapılanma, müşteri ve çalışanların memnuniyeti, süreç yönetimi gibi araştırın müstakil olarak kullanmak değil onları Sinerji yaratacak şekilde birlikte uygulayabilme sanatıdır. Değişimin ve rekabetin her geçen gün daha da hızlandığı ve küreselleşme süreçte her sektörde stratejik planlama ve stratejik danışmanlık bir zorunluluk haline gelmektedir.

Stratejik yönetim değişme liderlik edebilecek özgüven ve beceriye sahip olabilmektir. İşletmelerde sürekli mükemmeli aramak için heyecanı azalmadan devam eden bir yolculuk olarak tanımlanabilir. Stratejik danışmanlık değişimin belirsizliğini bir dünya görüşü olarak benimser ve bu değişimi fırsat olarak kullanır.

Finansal Danışmanlık

Finans danışmanları finansal konularda tavsiyelerde bulunan kişilerdir. İşletmelere ya da kişilere gayrimenkulleri ve varlıklarının nasıl değerlendirileceği konusunda tavsiyelerde bulunur ve danışmanlık hizmeti verirler.  Ekonomik krizlerin, belirsizliklerin ve gelişen ekonomilerin ortaya çıkardığı bir meslek dalı olan finansal danışmanlık ayrıca sigorta hizmetleri konusunda da danışmanlık sunar.

Çoğu zaman para uzmanı ya da hayat sigortası uzmanı olarak da tanımlanan finans danışmanları gelişen ekonomik karşısında İşletmeleri ve bireylerin varlıkları doğrultusunda en doğru, en güçlü ve en tutarlı kararları vermeleri adını tavsiyelerde bulunur. İşletmelerin ya da kişilerin tüm parasal konuları ile ilgilenen finans danışmanı finansal durum, yatırım, vergi planlaması, emeklilik planlamaları ve risk toleransı gibi konuları değerlendirir. En önemli görevleri;

 • Danışmanlığını yaptığı firmanın portföy yönetimini üstlenmektir.
 • Finansal piyasa geleceğime dair analizler yaparak raporlar oluşturur.
 • Yatırım ortamları için fizibilite işlemlerini yürütür.
 • Bilanço analizi hazırlayarak denetlemesini yapar.
 • İşletme ile bankalar arasındaki ilişkiyi yönetir.
 • Para ile alakalı tüm hareketleri denetler ve planlar.
 • Çalıştığı işletmenin ya da bireyin finansal planlama toplantılarını gerçekleştirir .
 • Hedeflere göre rehberlik yaparak finansal stratejiler geliştirir
 • Çalıştığı işletme ya da bireye parasal konuda emeklilik ve sigorta işlemlerinde çeşitli tekliflerde bulunur.
 • Avantajlar ve riskler konusunda gerekli olan bilgilendirme ve açıklamaları yaparak soruları cevaplar. 
 • Yeni yatırım fırsatlarını keşfeder.
 • Parasal konulara değer katar ve çalıştığı işletmeye sürekli yeni ve farklı tekliflerde bulunur. 

İK Danışmanlığı

İnsan kaynakları danışmanı işletmelerde personeli işe alım sürecini ya da yöntemlerini düzenler. Performansı yetenek üretimini sağlar eğitim planlama konusunda hizmet verir. İnsan kaynakları danışmanı görev tanımı içerisine;

 • Personel niteliklerini ve kurum ihtiyaçları tespit etmek için iş analizleri gerçekleştirmek.
 • Gelişim alanlarını belirlemek için personel ile görüşmek.
 • Personelin eğitim ya da gelişim faaliyetlerinin belirlenmesi.
 • Personel bağlılığının arttırılmasına yönelik çalışmalar.
 • Personel alımlarında adayların uygunluk değerlendirmesi.
 • İşe alım sürecinde mülakatları gerçekleştirmek.
 • Bütçe hazırlık sürecinde görev almak.
 • Personel özlük işlemlerini takip etmek.
 • İşletmenin personel alım stratejilerine oluşturmak.
 • İlgili kanun yönetmelik ve prosedürlere göre işletme yönetimini insan kaynakları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.
 • Düzenli bir şekilde yöneticilere raporlar hazırlamak yer alır.

Hukuk Danışmanlığı

İşletmelere ve bireylere önleyici ya da giderici her türlü hukuki desteği sağlayan kişilere hukuki danışman denir. Hukuk danışmanlığı genellikle şirketler ya da kurumlarda görev alan departmanlardır.

Kendi adlarına bireysel büro açabildikleri gibi var olan bir büroya da katılabilirler. Hizmet verdikleri kurum ya da kişi ile yaptıkları sözleşmeye göre görev ve sorumluluklar üstlenirler. Ancak genel hatları ile bir hukuk danışmanı görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Yapılan sözleşme kapsamında her türlü hukuki konuya açıklık getirmeye çalışmak.
 • Danışanlar adım atmadan önce hukuki anlamda kendini bilgilendirmek.
 • Danışanların karşısına çıkabilecek hukuki sorunların önüne geçmek.
 • Danışanların şikayet dava ve icra gibi hukuki süreçlerinde destek olmak.
 • Tüm hukuki süreçler de danışanlarını bilgilendirmek ve onlara müdahil olmak.

Bir hukuk danışmanı öncelikle güçlü bir hitabet ve düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. Başta borçlar hukuku olmak üzere tüm hukuk alanlarında uzman olmalıdır. Ticari hayatın içerisinde önemli bir yere sahip olan işletmeler tamamı ile hukuki düzen içerisinde çalışır.

Yürütülen ticari faaliyetler kanuni zemin üzerinde gerçekleştirilir. Ülkemizde şirketler  sıkı şekil şartlarına göre hareket etmek zorundadır. Ancak bu süreçte Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri hakkında sorumluluklarını da unutmamalıdır.  Aksi halde sorumlulukları uymayan şirketler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Avukatlık kanunu gereğince zaten anonim şirketlerin bir avukat ile çalışma zorunluluğu yasal olarak mevcuttur.

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri

Yönetim danışmanlık şirketleri alanında uzman olan kişilerin bilgi ve tecrübelerini belirlenen zaman içerisinde hizmet olarak talep eden işletme ve bireylere vermektedir. Verilen hizmetler öncelikle yönetim danışmanlığı hizmetidir. Bunun yanı sıra üretim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, finans ve muhasebe danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, AR-GE danışmanlığı  hizmetleri de verilir. 

Deloitte yönetim danışmanlığı şirketi logo

Deloitte

Yönetim Danışmanlığı Firması

Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda hizmet sunan dünyanın önde gelen profesyonel danışmanlık şirketlerinden birisidir. Deloitte her beş Fortune Global 500® şirketinden dördüne hizmet vermektedir. Gerçek bir fark yaratmak amacıyla 175 yıldır sıkı çalışma ve bağlılık, şirketimizin hem çalışan sayısı hem de çeşitlilik anlamında büyümesini sağlarken – 150 ülke ve bölgede yaklaşık 312.000 çalışan hizmetlerimizi çeşitli sektörlerdeki müşterilerimize sunuyor- ortak kültürümüz bu süre boyunca hiç değişmeden kalmıştır.

Konum
İstanbul
Albert Solino yönetim danışmanlığı şirketi logo

Albert Solino

Yönetim Danışmanlığı Firması

Albert Solino; başta ABD, Avrupa ve Avrasya ofisleri olmak üzere 3 kıtada 6 ofisiyle faaliyet gösteren uluslararası danışmanlık ve yazılım firmasıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Yönetim Danışmanlığı, Ar-Ge Merkezi , Turquality ve KVKK Danışmanlığı ana odaklandığı danışmanlık alanlarıdır. Yenilikçi çözüme odaklı bakış açısıyla 2007’den bu yana Türkiye başta olmak üzere, dünya genelinde 1000’den fazla danışmanlık projesi yürütmüştür. Varoluş amacımız; şirket sahiplerine, şirketlerinin performansını artıracak, yönetimden tutun da operasyona kadar tüm süreçlerde onların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine değer katacak şekilde ürün ve hizmetler geliştiren ve bunu sağlayan bir şirket olmaktır. Bizim için vizyon ve misyon kelimeleri, öylesine belirlenmiş ve uygulanıyormuş gibi gösterilen maddelerden ibaret olmak yerine, önce kendi şirketimizin daha sonrasında iş ortaklığı yaptığımız şirketlerin verimliliğini artırmak üzerine konulan maddelerdir. Şirketler Albert Solino’ya geldiği zaman mutlaka karşılığında hizmetlerimiz ile ya da yazılım ürünlerimiz ile ciddi bir değeri şirketlerine sağlamış olurlar.

Konum
İstanbul
PWC yönetim danışmanlığı şirketi logo

PWC Türkiye

Yönetim Danışmanlığı Firması

1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC olarak; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisimizdeki, yaklaşık 2.000 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin aradığı değeri yaratmak için çalışıyoruz.

Konum
İstanbul
KRC Yönetim yönetim danışmanlığı şirketi logo

KRC Yönetim

Yönetim Danışmanlığı Firması

1980’lere dayanan profesyonel deneyimlerimizle, 2009 yılından bu yana ulusal ve uluslararası standartlarda, sürdürülebilir başarı hikâyeleri yaratacak kurumsal çözümler sunmak ve mutlak müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla, misyonunuzdan vizyonunuza giden yolda, takım ruhu anlayışına dayanan sonuç odaklı bir çözüm ortağınız ve yol arkadaşınız olmak, bizlere güç vermektedir. Geleceğinizi Birlikte Planlayalım!..

Konum
İstanbul
BDO Türkiye yönetim danışmanlığı şirketi logo

BDO Türkiye

Yönetim Danışmanlığı Şirketi

BDO, yerli ve yabancı müşterilerine denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet veren köklü bir kuruluştur. Hizmet kalitemizi tüm dünyada en yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerimizin her birine aynı özenle davranmak önceliğimizdir. Yıllardır biriktirdiğimiz faklı sektörlere özgü tecrübemiz, uzmanlarımızla müşterilerimiz arasında kurulan doğrudan iletişimimiz, bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliklerimizdir. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak onlara yol göstermekteyiz.

Konum
İstanbul

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al