Copywriting Nedir, Copywriter Kimdir (Nedir), Nasıl İçerik ve Metin Yazarı Olunur?

4 Dakika Okuma Süresi

Bir ürün veya hizmet satın almak amacıyla bir web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan metinler bir “Copywriting” yani metin yazarlığı üretimidir.

Copywriting Nedir, Copywriter Kimdir (Nedir), Nasıl İçerik ve Metin Yazarı Olunur?

Copywriting (Metin Yazarlığı) Nedir?

Bir ürün veya hizmet satın almak amacıyla bir web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan metinler bir “Copywriting” yani metin yazarlığı üretimidir. Bu metinler, firmaların size sunduğu ürün veya hizmeti satın almak için sizi eyleme geçirmeye teşvik ve motive eden ikna edici yazılardır. Dolayısıyla copywriting dediğimiz bu kavram, pazarlama ve reklamcılığın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Günümüz dünyasında çoğu işletme de insanlarla olan iletişimlerini güçlendirmek, daha efektif dijital pazarlama yapabilmek ve büyümelerini hızlandırmak için copywriting alanında çalışan ve “Copywriter” dediğimiz metin yazarları ile çalışırlar.

Copywriter (Metin Yazarı) Ne İş yapar?

Metin yazarlarının ana amacı hakkında metin yazdığı ürünü hedef kitlesine tanıtmak, beğendirmek, ve ürünü satın almalarını sağlamaktır. Metin yazarları okuyucu kitlesini bu şekilde harekete geçirmek için dili ve kelimeleri kullanarak belli bir ürün veya hizmet hakkında kısa ama çarpıcı metinler yazmak için eğitilmiş bireylerdir.

Bu işi yaparken de nicelikten ziyade niteliğe önem verirler. Yani tüm okuyuculara hitap etmek yerine hedefledikleri kitleyi ikna etmeye odaklanırlar. Bir metin yazarının içerik ürettiği yerleri; web siteleri, e-mailler, basılı reklamlar, blog yayınları, ürün açıklamaları, dijital reklamlar ve broşürler olarak sıralayabiliriz.

Copywriter (Metin Yazarı) Olmak İçin Hangi Beceriler Gereklidir?

Freelancer olarak veya bir şirket bünyesinde metin yazarlığı yapabilmek için temel nitelikleri taşımanız yeterlidir ve bu iş için özel bir bölümden mezun olmanız şartı aranmaz. Fakat metin yazarlığı yapan insanların da birçoğunun Edebiyat ve İletişim Fakültelerinden mezun olduğunu söylemek mümkündür.

Metin yazarı olabilmek için taşımanız gereken nitelikler dediğimiz kısmı biraz açalım ve bu niteliklerin neler olduğuna bir göz atalım isterseniz.

  • Temel Yazarlık Becerileri

İyi bir metin yazarının en başta temel yazarlık becerilerini taşımasını gerektiğini söylemek herkes tarafından bilineni tekrarlamak gibi görünse de bariz olanı belirtmeye değer kesinlikle. İyi bir metin yazarı okuyucusunu yazdığı metin boyunca etki altında tutabilmek amacıyla cümle yapısı bilgine son derece hakim olmalıdır ve hedeflediği kitleyle güçlü bağlar kurabilmelidir. Bunun için de doğru yerde doğru ifadeleri ve sözcükleri kullanabilmek gerekir.

Yazarlık becerileri deyince olmazsa olmazlardan biri de dil bilgisi ve yazım kurallarına olan ilgi ve hassasiyettir tabii ki. İyi bir metin yazarı yazdığı metindeki imla hatalarını StudyCrumb's spelling checker ile rahatça görebilmeli ve cümleleri anlamlandırabilmek için doğru noktalama işaretlerini yerinde kullanabilmelidir. Bu nitelikleri taşıyan metin yazarlarının revize edilme ihtimalleri de son derece düşük olacaktır ve çalıştıkları süre boyunca daha az zaman kaybı yaşayacaklardır.

  • Araştırma Becerileri

Bir metin yazarının sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi de bitmek tükenmek bilmeyen bir araştırma isteği ve becerisidir. Araştırma yapabilme yetisi kulağa çok basit bir nitelik gibi gelse de günümüz insanlarının ilgilerini uzun süre bir konuya verememeleri ve hazıra konma istekleri sebebiyle çok kritik bir hâl aldı.

Metin yazarları kaynak ve literatür araştırması hazırlığında son derece becerikli olmalıdır. Konusuyla ilgili sağlam bir kaynak ve konu araştırması yapmak yazarın adım attığı zemini daha iyi anlamasını sağlar. Bu sayede yazarın gün sonunda ortaya çıkardığı metin doğru ve güvenilir olur.

Konu araştırmasının yanı sıra rakip işletmelerin stratejileri hakkında yapılan araştırmalar da çok kritik önem arz etmektedir. Bu tür araştırmalar metin yazarlarının müşterilere ulaşmasında çok daha etkili olmalarını sağlamaktadır. Örneğin bir gazlı içecek şirketinde çalışan bir metin yazarının yeni bir reklam için metin hazırlamadan önce rakip firmaların son zamanlarda yaptığı reklamları ve bu reklamlardan nasıl geri dönüt aldığını öğrenmesi, yeni çalışması sırasında izleyeceği yol açısından çok önemlidir.

  • Özgünlük

Güzel bir araştırma sonrasında metnine başlayan yetkin ve başarılı bir metin yazarının en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri özgünlüktür. Araştırma esnasında notlar çıkarılabilir ve metni yazarken araştırılan kaynaklardan esinlenilebilir ancak buradaki kritik nokta, iyi bir metin yazarının kendi yazım ve aktarım tarzını oluşturması gerektiğidir. Bu noktada mesleğe yeni atılan metin yazarlarının kendi yazım tarzlarını oluşturmak için sık sık deneme yazısı yazmaları onlar adına çok faydalı olacaktır.  Ayrıca medyadaki metinleri okurken ve araştırma yaparken "ben olsam nasıl yazardım?” sorusunu sürekli olarak kendilerine sormaları kendi tarzlarını bulabilmelerinde önemli rol oynayacaktır.

Dijital çağımızın imkanlarıyla yazılı metinlerde intihal tespit etmek çok kolay olduğu için özgün metinler üretemeyen bir metin yazarının bu meslekte ilerlemesi ve mesafe katedebilmesi imkansıza yakındır. Metin yazarları ile çalışan kurumlar özgünlükten uzak içerik oluşturan yazarlarla ilişik kesme konusunda son derece kararlılardır. Bu tarz bir durumu hiç yaşamamak için metin yazarlarının kendi yazım tarzlarını oluşturmaları ve özgün içerik üretebilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

  • Mükemmeliyetçilikten Bir Adım Uzaklaşmak

Şimdiye kadar saydığımız maddelerin hepsi iyi bir metin yazarında bulunması gereken olmazsa olmaz özelliklerdi. Şimdi duruma biraz daha farklı bir açıdan bakıp metin yazarlarının kaçınması gereken bir maddeyi inceleyelim: Mükemmeliyetçilik seviyesini iyi ayarlamak ve aşırıya kaçmamak.

Yaptığı işe gönül veren herkes ortaya çıkardığı şeyin mükemmel olmasını ister ki bundan daha doğal bir şey de yoktur. Fakat mükemmeliyetçilik yolunun bir sonu olmadığını da unutmamak gerekir. Bu yüzden hem araştırma esnasında hem de yazım sırasında ortaya güzel bir iş çıkarmanın yanı sıra pratik ve hızlı olmak da göz önünde bulundurulmalıdır. Araştırma yapan iyi bir metin yazarı araştırmasına isterse bütün gün devam edebilir ama bu sefer ortaya bir metin çıkaramaz. Aynı şekilde yazma sürecinde de sürekli ince ayar yapmakla, baştan sona tekrar tekrar okuyup ortaya daha iyi bir iş çıkarmaya çalışmakla uğraşırsa bu sefer de metni tamamlanması gereken vakitte teslim edemez. Dolayısıyla bir noktada çalışmasının yeterli olduğunda karar kırmalı ve ürettiği metni teslim etmesi gereken yere vakit geçmeden ulaştırması gerekir.

Content Writing (İçerik Yazarlığı) Nedir?

İçerik yazarlığı okuyucuların ilgisini çekmek ve onları elde tutmak için bir konu hakkında  bilgi vermek amacıyla üretilmiş son derece teknik ve profesyonel içerikleri yazma ve çevrimiçi platformlarda yayınlama sürecidir. Modern markalar için önemli bir pazarlama kanalı olmasının yanı sıra içerik üretmeye ilgisi olan kişiler için de harikulade bir kariyer fırsatıdır. Özellikle bloglar için üretilen içerikler SEO amaçları için organik bir trafik oluşturmak ve marka bilinirliğini artırmak için çok faydalı yayınlardır. İçerik yazarlığının birincil amacı hedef kitleye güzel içerikler sunabilmek ve onlarla iletişim halinde kalabilmektir.

Content Writer (İçerik Yazarı) Ne İş Yapar?

İçerik yazarlarının ana amacı çok kısaca web siteler için yazı yazmaktır. Her web sitesinin kendince belirli bir kitlesi vardır ve içerik yazarları bu kitleyle iletişime geçebilmek için bilgilendirici, ilgi çekici ve arama motorlarında uzun süre liste başı olabilecek içerikler üretirler. Bu içerikler okuyucuya bir şeyi beğendirme endişesi taşımaz, herhangi bir ürünün reklamını ve satışını yapmak gibi bir çabası da yoktur. Amaç daha çok web sitesinin Arama Motoru Optimizasyonunu (SEO) geliştirerek web sitesine daha fazla ziyaretçi çekmek ve marka bilinirliğini artırmaktır. Bir konu hakkında detaylı anlatım yapan ve okuyucusunun bilgi dağarcığını genişletmeyi hedefleyen içerik yazarlarının yaptıkları bu iş gazetecilikle benzer diyebiliriz belki de.

İçerik yazarlarının içerik ürettikleri yerleri; blog yazıları, web sayfası içerikleri, sosyal medya yayınları ve basın bültenleri olarak sıralayabiliriz.

“İçerik yazarı olmak için hangi beceriler gereklidir?” sorusunun cevabını açıklamaya gerek yok sanırım çünkü sizin de rahatlıkla tahmin edeceğiniz gibi iyi bir içerik yazarının taşıması gereken nitelikler iyi bir metin yazarıyla çok benzer. Genel olarak zaten bu iki meslek birbiriyle birçok yönden benzemekte fakat birbirinden ayrıldıkları çok kritik yerler var. Bu farklılıkları iyi anlayabilirsek “copywriting” ve “content writing” kavramları hakkında aklımızdaki sorular giderilmiş olacaktır.

Copywriting ve Content Writing Arasındaki Farklar

  • Aslında temel fark üretilen içeriklerde kullanılan kelimelerin amacıdır. Metin yazarlığında kullanılan kelimeler, okuyucuları ikna etmek ve bir ürün veya hizmet satmak için oluşturulurken içerik yazarlığında bu kelimeler okuyucuları bilgilendirmek ve eğlendirmek için kullanılır. Yani bir metin yazarı söyler, harekete geçmenizi ister ve satar; bir içerik yazarı bilgi verir, tanıtır ve tavsiye eder. Yani metin yazarlarının amacı, okuyucularını marka için kârlı bir eyleme itmek iken içerik yazarlarının ürettikleri içeriklerle marka sadakatini artırmak ve markayı güvenilir bir bilgi kaynağı olarak konumlandırmak istemesi gibi daha ince bir amacı vardır diyebiliriz.
  • İçerik yazarları web sitesinin organik trafiğini yönlendirirken, metin yazarları bu trafiği potansiyel müşterilere dönüştürür. Bu da en temel farkların başında gelmektedir.
  • Metin yazarları genellikle şirketler için pazarlama hizmeti veren reklam ajansları bünyesinde çalışırken içerik yazarları çeşitli sektörlerden birçok farklı şirketle çalışabilir. Yani metin yazarları genellikle doğrudan bir ofis çalışanı olurken içerik yazarları freelancer olarak birden fazla şirketle çalışmayı tercih edebilirler.
  • Metin yazarları hedef kitlelerinin ilgisini çekmek için daha kısa metinler yazarken içerik yazarları bir konuyu detaylı bir şekilde açıklayan daha derin ve uzun içerikler yazarlar.
  • Buna bağlı olarak metin yazarlarının işlerini teslim etmesi etmesi gereken süre içerik yazarlarına verilen süreden daha kısadır. İçerik yazarlarlarının yaptığı araştırmaların daha uzun sürmesi ve çeşitli kaynaklardan topladığı bilgiler sonucunda yaptığı plan dahilinde çok daha uzun bir içerik yazması gerektiğinden ona tanınan süre haliyle daha fazladır.

Sektörünüzde tecrübeli hedeflerinize uygun ajanslardan teklif alın.

En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al
icon
4.57/5
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon
15000+ Müşteri Yorumu
Projeleriniz için size özel seçilmiş güvenilir ajanslardan teklif alın ve en iyisiyle çalışmaya başlayın
En Doğru Ajanslardan Ücretsiz Teklif Al