Sözleşme ve Kurallar

EDVİDO, internet sitesini ziyaret eden kullanıcılarının paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı öncü ilke olarak kabul etmiştir.

Sözleşme ve Kurallar

Edvido’nun Gizlilik Politikası'nın (https://www.edvido.com/gizlilik-politikasi) Edvido’nun koleksiyonunu ve sizin kişisel bilgilerinizi yönettiğini onaylamaktasınız. Edvido zaman zaman kendi Gizlilik Politikası'nı güncelleyebilir.

X. Sitenin İçeriği

X.1 Edvido İçeriği

Edvido İçeriği: Edvido.com’da yayınlanan ve üye servis sağlayıcılarının profillerinde sergilenen logo, tasarım, resim, görsel, metin, yazılım, müzik ve veri bütünü. Proje Sahipleri: (Talepleri için Edvido’ya kayıt olmalarının ardından üye servis sağlayıcılarıyla iletişime geçen kullanıcılar.) Kullanıcı: Edvido’ya erişen her gerçek ve/veya tüzel kişi. Kullanıcı içeriği: Kullanıcı tarafından paylaşılan metin, görsel, video, dosya, veri ve iletişim bilgileri bütünü. Üye servis sağlayıcısı : Edvido’ya üye olan ve Edvido dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde bir kayıt olduğu şirket(A.Ş,LTD,Tüzel,Gerçek,Şahıs vb.) adına yararlanan “Kullanıcı’’. Bu kullanım şartlarının amaçları doğrultusunda, "IP Hakları" teriminin, herhangi bir patent hakkı, model ve tasarım hakları, topografi hakları, ticari marka hakları, ticari takdim hakları, telif hakları, komşu haklar, portre hakları, veritabanı hakları, ticari isimler ve mesleki becerinin yanı sıra, yukarıda adı geçen hakların birine benzer bir tedbir veya etki yaratmayı amaçlayan bu hakların ve diğer tüm hakların kazanılmasına yönelik herhangi bir uygulama da dahil olmak üzere, kayıtlı ya da kayıtsız, var olan ve gelecekte var olacak tüm fikri ya da sınai mülkiyet haklarını ifade ettiği anlaşılmaktadır. Metin, grafikler, imgeler, logolar, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, fotoğraflar, buton simgeleri, yazılımlar, ticari markalar, sesler, müzik, video, çizimler ve bilgisayar kodları ve diğer Edvido içerikleri ve daha fazlası gibi site içerikleri, hem Türkiye hem de uygulanabilir ülke dışı IP hakları ve diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Edvido içeriğinin tümü, Edvido’ya ya da içerik sağlayıcılarına(üye servis sağlayıcılarına) ya da Edvido kullanıcılarına aittir. Sitedeki tüm içeriklerin (koleksiyon, sıralama ve birleştirme anlamına gelen), listesi Edvido’nun özel mülkiyetidir ve Türkiye, uygulanabilir ülke dışı İP hakları ve diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Edvido içeriğinin yetkisiz kullanılması bu kanunları ihlal edebilir ve kesinlikle yasaktır. Edvido içeriğinde uyguladığınız herhangi bir yetkili kopyalama işleminde, orijinal Edvido içeriğinde bulunan tüm telif haklarını, ticari markayı, hizmet markasını ve diğer şahsi bilgileri muhafaza etmelisiniz. Kendi adınız veya üçüncü taraf adı altında, Edvido’nun ticari ortakları, Edvido içeriğine katkı sağlayan herhangi üye servis sağlayıcısı veya Edvido tarafından düzenlenen herhangi bir IP hakkını elde etmek veya muhafaza etmek için herhangi bir adım atmayacağınızı onaylamaktasınız. Edvido içeriğini satmayacağınızın ya da değiştirmeyeceğinizin, yeniden üretmeyeceğinizin, alenen sergilemeyeceğinizin, dağıtmayacağınızın ya da siteye ait olmayan bir ürün veya hizmetle bağlantılı herhangi bir kamu amacı ya da ticari amaç ile, tüketiciler arasında karışıklığa sebep olması muhtemel olan, Edvido’yu, Edvido’ya lisans veren partnerleri, Edvido’daki üye servis sağlayıcılarını ve Edvido kullanıcılarını küçük düşürecek ya da kötüleyecek, onların mülkiyet gücünü azaltacak ya da fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunacak şekilde Edvido içeriğini kullanmayacağınızın garantisini vermektesiniz. Bu sitede görünen Edvido içeriğini hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını onaylamaktasınız. Edvido’nun herhangi bir içeriğini veya siteyi oluşturan sayfaları oluşturmak ya da görüntülemek için yarattığı herhangi bir kod Edvido’nun telif hakları tarafından korunmaktadır ve siz böyle bir kodu kopyalayamaz ya da üzerinde uyarlama yapamazsınız. Edvido üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Edvido ve/veya Edvido’ya kayıtlı üye servis sağlayıcısı çalışanı üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Edvido’nun her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. Edvido, üye servis sağlayıcıları tarafından "Edvido Veritabanı"na yüklenen içeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Edvido, "Kullanıcı’’lar tarafından görüntülenen ilan ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve içerikler dolayısıyla Edvido’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü Edvido’nun hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

X.2 Kullanıcı İçeriği ve Teklif

Siz(Kullanıcı) kendi içeriğinize sahipsiniz fakat sizin yayınladığınız içeriği görüntüleyebilmemiz ve paylaşabilmemiz için Edvido’ya belli haklar tanımaktasınız. Edvido, kendi takdirinde içeriği görüntüleme ve silme hakkına sahiptir. Siz ya da site ("Kullanıcı İçeriği") aracılığıyla gönderilen, yayınlanan, yüklenen ya da görüntülenen tüm bilgilerin, verilerin, metinlerin, müziklerin, seslerin, fotoğrafların, grafiklerin, videoların, reklamların, mesajların ya da diğer materyallerin, sadece bu kullanıcı içeriğini yaratan kişinin sorumluluğunda olduğunu anlamaktasınız. Edvido, herhangi bir kullanıcı içeriği hakkında hiçbir hak iddia etmez. Herhangi bir kullanıcı içeriğini Edvido’ya yüklemek, Edvido yoluyla yayınlamak veya görüntülemekle, Edvido’nun iş amaçları ile ilişkili olarak bu kullanıcı içeriğini Edvido yoluyla kullanmak, yeniden üretmek, uyarlamak, sunmak, dağıtmak, görüntülemek ve yayınlamak için, Edvido’ya dünya çapında, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş ve telifsiz bir lisans verdiğinizi onaylamaktasınız. Edvido, kendi takdirinde, herhangi bir kullanıcı içeriğini kabul etmeme, yayınlamama, görüntülememe ya da iletmeme hakkına sahiptir. Ayrıca, sizin yukarıda belirtilen lisansı vermeye hakkınız olduğunu veya herhangi bir hak sahibinin tüm bu haklardan tamamen ve bilfiil feragat ettiğini ve size yasal olarak ve geri dönülemez şekilde imtiyaz hakkı verdiğini beyan ve tekeffül etmektesiniz. Sitenin herhangi bir kamusal alanında kullanıcı içeriği paylaşırsanız, sitenin herhangi bir üye servis sağlayıcısına kişisel kullanım amacıyla bu içeriğe erişim sağlama, görüntüleme, depolama ve yeniden üretme izni vermiş olursunuz. Daha önce belirtilenler ışığında, sitedeki bu kullanıcı içeriğinin sahibi, bu içerikte var olabilecek tüm hakları elinde tutar. Edvido’nun kullanıcı içeriği, iletişim bilgileri peşinen göstermek gibi bir zorunluluğu yoktur ve herhangi bir site kullanıcısı tarafından yayınlanan kullanıcı içeriğini göstermek ya da yönetmekten sorumlu değildir. Ancak Edvido kendi takdirinde olmak üzere, bu kullanım şartlarını, uygulanabilir kanun, kural ya da yönetmelikleri ihlal eden, kötüleyici, rahatsız edici, hakaret içeren ya da yasal olmayan, site kullanıcılarının haklarını ihlal eden, onlara zarar veren ya da onları tehdit eden herhangi bir içeriği denetleyebilir ve silebilir. Bu kullanım şartlarının, uygulanabilir kanun, kural ya da yönetmeliklerin ihlal edilmesi durumunda, Edvido’nun sizi siteye erişimden alıkoyma hakkı vardır. Edvido’nun bu kullanıcı içeriğinin kendisi için mesuliyet yarattığını, markasına veya kamudaki imajına zarar verdiğini ya da İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) hizmetini ya da diğer sağlayıcıları (hepsini ya da bir kısmını) kaybetmesine sebep olduğunu düşünmesi halinde, kendi takdirinde gerekli ve uygun gördüğü kullanıcı içeriğine yönelik herhangi bir işlem başlatabilir. Edvido, kullanıcı içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kesinliğini garanti etmez, ya da site kullanıcıları tarafından ifade edilen herhangi bir düşünceyi desteklemez. Diğer kullanıcılar tarafından yayınlanan materyallere güvenme riskinin tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Edvido profil bilgilerinizi doğru ve güncel tutmak üye servis sağlayıcılarının sorumluluğundadır.

X.3 Kullanıcıdan Kullanıcıya İletişim ve Paylaşım (Doğrulama, Denetlemeler, Güncellemeler, Servis Sağlayıcısı Portal ve Profil Sayfaları vb.)

Edvido kullanıcıları ve servis sağlayıcılarıyla yapacağınız tüm görüşme, iletişim ve ticari anlaşmaları Edvido’ya bildirmek Edvido ‘’kullanıcı’’larının sorumluluğu altındadır. Ayrıca Edvido, kullanıcılarının, haber makalelerine, ürün tavsiyelerine, üye servis sağlayıcılarına yapılan yorumlarına, iş fırsatları gibi diğer bilgilere, portfolyolara , üye servis sağlayıcısı profillerine ve sitenin diğer kısımlarındaki içeriklere erişim linklerini içeren güncelleme yayınlamasına izin vererek, bilgi paylaşımı sağlayabilir ve bu içerikleri denetleyebilir. İçeriğin bu kullanım şartlarını veya diğer IP haklarını ihlal etmesi durumunda, Edvido, servis sağlayıcısı profillerini kapatabilir, transfer edebilir ya da içeriklerini silebilir. Edvido; üye kullanıcısı ve servis sağlayıcısı arasında, üye kullanıcının Edvido'da açılmış projesi için anlaşma olduğundan şüphelenmesi durumunda üye kullanıcısından konuyla ilgili bilgi, belge ve fatura talep edebilir.

X.4 Köprüler

Edvido.com, üçüncü taraf websitelerine ilişkin köprüler içerebilir. Edvido bu websitelerin içerikleri ya da erişilebilirliklerinden sorumlu değildir. Bu websitelerin kullanımı ya da güvenilirliği, kullanıcının kendi takdirindedir. Edvido’nun özel yazılı izni olmadan site ya da Edvido içeriği ile bağlantı oluşturamazsınız.

X.5 Üçüncü Taraf Yazılım ve Özellikler; Edvido Uygulamaları

Edvido, üçüncü taraf şirketlerden gelen yazılımı size çözüm olarak sunabilir ve kullanıcılarına bu çözümü kullandırtabilir. Bu üçüncü taraflarla yapılacak anlaşmalar Edvido’nun sorumluluğu altındadır. Bu noktada Edvido, kullanıcılarına, herhangi bir yazılımın, virüs, solucan ya da Truva atı gibi herhangi zararlı ya da yok edici bir kod içermeyeceğinin garantisini verdiği anlamına gelir. Edvido, size çözüm olarak sunmadığı herhangi bir üçüncü taraf materyalden sorumlu değildir ve siz bu materyallere istinaden Edvido’ya karşı herhangi bir iddiada bulunmaktan kesin suretle feragat etmektesiniz.

X.6 Reklamlar ve Diğer Potansiyel Gelir Kaynakları

Edvido, kullanıcılarına sunduğu hizmetlerini ve kampanyalarını şimdiki ya da gelecekteki reklam gelirleri için reklam ve promosyonları gösterebilir. Bu reklamlar, site yoluyla depolanan bilgi içeriklerine, hizmetler yoluyla yapılan sorgulara veya diğer kriterlere hedef olabilir. Hizmetlerde ya da hizmetler yoluyla yapılan reklamların tarzı, tavrı ve boyutu, size belli bir uyarıda bulunulmadan değiştirilmeye tabidir. Edvido’nun size hizmet erişimi ve kullanımı sunması göz önüne alınarak, Edvido’nun bu reklamları sitede yayınlayabileceğini ve/veya bu reklamları hizmetlere dahil edebileceğini onaylamaktasınız.

X.7 Feragatname

‘’Edvido içeriği’’ ve hizmetleri "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve Edvido; kalite, doğruluk, bütünlük, ticari elverişlilik güvenilirliği veya güvencesi çerçevesinde garanti veya taahhüt vermez. Edvido içeriğinde yayınlanan herhangi bir güvence, tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Edvido, sunduğu hizmetlere ya da site içeriğine erişimin kesilmeyeceğini ya da hatasız işleyeceğini, hataların düzeltileceğini ya da bunları barındıran site veya sunucularda virüs veya diğer zararlı bileşenlerin bulunmadığını garanti etmez. Edvido, kullanım şartlarının doğruluğu, güvenilirliği ya da diğer özellikleri dahil, sitedeki herhangi bir içeriğin kullanımına ya da bunun sonuçlarına ilişkin herhangi bir taahhütte veya beyanda bulunmaz. Bu doğrultuda, site kullanım riskinin size ait olduğunu onaylamaktasınız. Bilgisayar çökmesi, virüsler ve benzeri şeylerden kaynaklanan tüm gerekli servis, tamir ya da düzeltme masraflarını siz (Edvido değil) üstlenmektesiniz.

XI. Telif Hakkı Politikası

Edvido, telif hakkı kanununa saygı duyar ve kullanıcılardan da aynı tavrı bekler. Edvido, sürekli olarak ihlalde bulunan ya da telif hakkı sahiplerinin haklarını sürekli olarak ihlal ettiği düşünülen herhangi bir kullanıcının hesabını kapatabilir.

XII. Reklamcılık

Edvido’nun; edvido.com’da, herhangi bir üçüncü taraf websitesinde ya da Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin gibi herhangi bir sosyal ağda ve daha fazlasında dahil olmak üzere, sizden bahsetme ya da şahsi üye servis sağlayıcısı ya da proje sahibi niteliğinizde iken sizi kamuya açık şekilde temsil etme dahil, sizin şirketinizin ismini, logonuzu, şirketiniz ile ilgili herhangi bir sembolü reklam, pazarlama ya da iletişim amaçlı kullanabileceğini bilmekte ve onaylamaktasınız.

XIII. Faturalandırma Koşulları ve Masraflar

Yukarıda bahsedildiği üzere proje sahipleri, anlaştıkları üye servis sağlayıcıları ile proje üzerinde çalışmayı kabul etmek suretiyle sözleşme imzalayabilir. Bu tür sözleşmeler, sadece proje sahibi ve anlaştıkları üye servis sağlayıcıları arasındadır. Edvido, kendi tarafından bir talep oluşturulmadığı sürece, hizmetleri sonucu ortaya çıkan anlaşmalardan doğacak sözleşmelere ilişkin taraf olmayacaktır.

XIII.1 Üye servis sağlayıcısı ve/veya proje sahiplerine faturalandırılan projelere ilişkin masraflar

Yayınlanan projelere ilişkin tüm masraflar, proje sahipleri tarafından doğrudan anlaşılan üye servis sağlayıcılarına ödenmektedir. Üye servis sağlayıcıları, hizmet kullanımlarına ilişkin masraflarla herhangi bir üçüncü tarafı etkileme izni yoktur; herhangi bir üçüncü tarafa gönderilen faturalarda Edvido’dan bahsetmelerine gerek yoktur. Anlaşılan üye servis sağlayıcılarının, proje sahiplerine gönderilen faturalardaki yönetim ya da komisyon giderlerini değiştirme izni yoktur; proje sahiplerine gönderilen faturalarda Edvido’dan bahsetmelerine de gerek yoktur.

XIII.2 Üye Servis Sağlaycıları tarafından Edvido’ya Yapılan Ödemeler

Yukarıda bahsedildiği üzere, Edvido takdirinde bir fırsattan yararlanmak için, bir üye servis sağlayıcının: (i) Proje sahibi tarafından tarafından oluşturulan projeye ve fırsata erişmek için belirlenen tutarı(Leadcoin) ödemesi (https://www.edvido.com/bize-katil) (ii) Edvido.com’da listelenebilmek ve iş fırsatlarına erişebilmek için belirlenen abonelik tutarlarını ödemesi.(https://www.edvido.com/bize-katil) (ii) Edvido’nun komisyon sistemine uygun şekilde komisyon giderlerini ödemeyi garanti etmesi gerekir. Edvido proje sahipleri ve üye servis sağlayıcıları arasında 1 yıl süreyle doğacak tüm anlaşmalardan komisyon(%10+KDV) (15 Mart 2020 öncesi kayıtlı servis sağlayıcıları için %6) alma hakkına sahiptir. Bir proje sahibi ve bu proje ile iletişime geçen üye servis sağlayıcı Edvido.com'daki iletişimlerinden önce tanışmış,ticari anlaşma gerçekleştirmiş, projeye ilişkin teklif sürecine geçmiş olsalar dahi Edvido, ilgili tarihten sonra proje sahibi ve üye servis sağlayıcı arasında doğacak tüm anlaşmalardan (%10+KDV) (15 Mart 2020 öncesi kayıtlı servis sağlayıcıları için %6) komisyon alma hakkına sahiptir.(https://www.edvido.com/bize-katil) Leadcoin, abonelik ödemesi, komisyon ödemesi ve daha fazlası dahil olmak üzere, Edvido tarafından üye servis sağlayıcılarına faturalandırılan ücretler ve komisyonlara her türlü şartta KDV(%18) dahil edilmektedir. Sipariş ve teslim zamanı arasında üye servis sağlayıcılarına doğabilecek herhangi yeni bir vergi, o üye servis sağlayıcı firmaları tarafından karşılanacaktır.*** Üye servis sağlayıcısı tarafından yapılan fiyat, komisyon ödemeleri ve diğer ödemeler şu ödeme şekilleri ile gerçekleştirilebilir: Abonelik ve leadcoin ücretlerinde: Kredi kartı, Banka hesabı ve yıllık ödemelerde banka havalesi.**** Komisyon ödemelerinde: Banka havale veya EFT’si.*** Bu liste belirleyicidir ve Edvido kendi takdirinde liste üzerinde değişiklik yapabilir. Ödemelerin bu ödeme şekilleriyle işleyeceğini bilmekte ve onaylamaktasınız. Bu ödeme şekillerini kullanmakla, bunlara uygulanan şahsi kullanım şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlılığınızı onayladığınızı belirtmektesiniz. Eğer bu ödeme şekillerini ve uygulanabilir kullanım şartlarını onaylamıyorsanız, lütfen ücretli herhangi bir hizmete başvurmayınız.**** Hizmet kullanımınıza ilişkin vergiler ve işlem ücretleri dahil olmak üzere, tüm ücretlerden sorumlu olduğunuzu bilmekte ve onaylamaktasınız. Hizmetleri kullanmakla, teklif ve/veya faturada anlaşmaya varılan tüm miktarı ve işlem ücretini ödemeyi onaylamaktasınız.*** Edvido, her ödeme için size tam fatura sağlamaktadır.*** Faturalar, başlangıcından itibaren 15 iş günü içerisinde üye servis sağlayıcısı tarafından ödenir. Kullanım şartları veya herhangi bir ek şart uyarınca ödeme yapılmaz ise, Edvido, üye servis sağlayıcılarına sunulan hizmetleri kısıtlama ve Edvido.com’dan uzaklaştırma hakkına sahiptir.*** Edvido.com’un komisyon sisteminin ihlal edilmesi durumunda TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 532-533-534-535-536-537-538-539-540-541 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca adli taleplerde ve tazminat hakkında bulunmasını onaylamaktasınız.*** Üye servis sağlayıcı, proje sahibi ile iletişime geçtiği tarihten itibaren bu projeyi gerçekleştirebilmek için yetkinlikleri olduğunu beyan eder. Üye servis sağlayıcının projeye ilişkin yetkinliğinden Edvido sorumlu değildir.*** Edvido’ya yapılan komisyon ödemesi yalnızca proje sahipleri ile iletişime geçme hakkı için ödenir. Proje sahipleri ve üye servis sağlayıcılar arasında yapılacak anlaşmalardan Edvido hiçbir şekilde sorumlu değildir.****

XIII.3 Ücretlerde, Faturalamada ve Ödeme Şekillerinde Değişiklikler

Edvido, ücretleri, komisyonları ve herhangi diğer ücretleri (halihazırda ücretsiz sağlanan hizmetleri ücretlendirmeye başlamak dahil), hizmetlerde mevcut faturalandırma ve ödeme şekillerini, hemen sitede yayınlayarak ya da size e-posta atarak, herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Eski abonelik ve leadcoin fiyatları, komisyonlar ve diğer ücretlerde, Edvido’nun uygun göreceği şekilde ve aksi iddia edilmediği sürece, müktesep haklar korunabilir.

XIII.4 Feragatname

EDVİDO’NUN ÖDEME ŞEKİLLERİNİ SEÇMENİZ DURUMUNDA, RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR. EDVİDO, TİCARİ ELVERİŞLİLİK KONUSUNDA HERHANGİ BİR BEYANDAN, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL DURUMU OLMASI VE ANLAŞMA HARİCİNDE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR BEYANDAN YA DA TİCARİ KULLANIMDAN BARİZ BİR ŞEKİLDE FERAGAT EDER. EDVİDO, ÖDEME ŞEKİLLERİNİN SİZİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, HATASIZ BİR TEMELDE HİZMET VERECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. EDVİDO, ÖDEME ŞEKİLLERİNİN KALİTESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ.

XIII.5 Sorumluluk Sınırı

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ÖDEME ŞEKİLLERİNDE OLUŞACAK TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU BİLMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ. BAŞKASININ EDVİDO HESABINIZI HERHANGİ BİR YOLLA KULLANMASINA İZİN VERMENİZ VEYA ONU YETKİLENDİRMENİZ DURUMUNDA, O KİŞİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERDEN SİZ SORUMLUSUNUZ. EDVİDO, KAR MAHRUMİYETİ, VERİ KAYBI YA DA İTİBAR KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR HASARI YA DA SİSTEM ÇÖKMESİ YA DA YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMET MASRAFLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR TESADÜFİ, ÖZEL, UYARI NİTELİĞİNDE YA DA DOLAYLI HASARDAN YA DA KİŞİSEL VEYA BEDENEN YARALANMA YA DA ÖDEME ŞEKİLLERİNİ KULLANMA/KULLANAMAMA AÇISINDAN, BU KULLANIM ŞARTLARI DIŞINDA/İLE ORTAYA ÇIKAN DUYGUSAL STRESTEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

XV. Şartlar, Sonlandırma, Askıya Alma ve diğer kriterler

Kullanım şartları tercihinize göre 1,3,6 ve 12 aylık zaman dilimlerinde etkindir, siz ya da Edvido aşağıda belirtilen bu kullanım şartlarını sonlandırana kadar, bu süre otomatik olarak yenilenecektir. Edvido ya da siz, karşı tarafa bildirmek şartıyla herhangi bir zamanda bu sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Sonlandırma durumunda, hizmet erişimi ya da kullanım hakkınızı kaybedersiniz. Hesabınızı uygun bir şekilde iptal etmekten yalnızca siz sorumlusunuz. info@edvido.com'a iptal sebebinizi, üye servis sağlayıcı firması adınızı ve üye servis sağlayıcı firmasındaki pozisyonunu açıklayan bir e-posta göndererek herhangi bir zamanda hesabınızı iptal edebilirsiniz. Ödemenizi halihazırda gerçekleştirdikten sonra hizmetleri iptal etmeniz durumunda, iptal işleminiz hemen geçerli olacaktır ve ödediğiniz abonelik döneminin ücretini geri almayacak, gelecek dönemler için de tekrar ücret ödemeyeceksiniz. Edvido, kendi takdirinde, her zaman ve ne sebeple olursa olsun, haberli ya da habersiz, hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma ve şimdiki ya da gelecekteki hizmet ya da herhangi diğer Edvido hizmeti kullanımlarının tamamını reddetme hakkına sahiptir. Edvido, her zaman ve ne sebeple olursa olsun, herhangi birinin hizmet erişimini reddetme hakkına sahiptir. Edvido’nun, herhangi bir askıya alma ya da sonlandırma durumunda size yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmeyeceğini bilmekte ve onaylamaktasınız. Edvido ile ilişkinizin sonlanması, site ya da hizmet aracılığıyla tanıştığınız herhangi bir proje sahibi ya da üye servis sağlayıcı ile ilişkinizi etkilemeyecektir. Edvido ile ilişkinizin sonlanmasında, tüm yasal, sözleşmesel ve ahlaki görevler, zorunluluklar ve sorumluluklar geçerliliğini korur. Sonlandırma durumunda kararınca ve doğal olarak geçerliliğini koruması gereken bu kullanım şartlarının tüm koşulları, faturalandırma şartları ve masrafları, mülkiyet koşulları, güvence, feragatname, teminat ve mali sorumluluk sınırları ve daha fazlası dahil olmak üzere, geçerliliğini korur.

XVI. Garanti Koşulları

HİZMET KULLANIMINI SEÇMENİZ DURUMUNDA, RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR. EDVİDO’NUN, İMALI BEYANLAR VE/VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK KOŞULLARI, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMU OLMAMASI VE DAHA FAZLASI DAHİL OLMAK ÜZERE, TÜM GARANTİLERDEN, BEYANLARDAN VE KESİN YA DA İMALI TÜM KOŞULLARDAN FERAGAT ETTİĞİNİ BİLMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ. HİZMETLERİ KULLANAMAMA, KAYITSIZLIK YA DA DİĞER HAKSIZ MUAMELELER VE DAHA FAZLASI DAHİL OLMAK ÜZERE, BU KULLANIM ŞARTLARINA, HİZMETLERİMİZE İLİŞKİN VE BUNLARDAN DOĞAN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTEN BİZİ MUAF TUTTUĞUNUZU ONAYLAMAKTASINIZ. EDVİDO, (i) HİZMETLERİN SİZİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞININ; (ii) HİZMET KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ, GÜVENLİ YA DA HATASIZ OLACAĞININ; (iii) HİZMET KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DOĞRU YA DA GÜVENİLİR OLACAĞININ; YA DA (iv) HİZMETLERDEKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEZ, BÖYLE BİR BEYANDA BULUNMAZ YA DA ŞART KOŞMAZ. EDVİDO YA DA HİZMETLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN, SÖZLÜ YA DA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, BU NOKTADA BARİZ BİR ŞEKİLDE GARANTİ SUNMAZ. DİĞER HİZMET KULLANICILARI VE HİZMET KULLANIMINIZIN BİR SONUCU OLARAK İLETİŞİME VE ETKİLEŞİME GEÇTİĞİNİZ DİĞER KİŞİLER İLE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİNİZİN TAMAMINDAN SADECE SİZ SORUMLUSUNUZ. EDVİDO, SERVİS SAĞLAYICILARININ VE/VEYA PROJE SAHİPLERİNİN TAVIRLARINA YA DA ŞİMDİKİ VEYA GELECEKTEKİ HİZMET KULLANICILARI İLE UYUMLARINA YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ YA DA GARANTİ VERMEZ. DİĞER ÜYE SERVİS SAĞLAYICI VE/VEYA PROJE SAHİPLERİ İLE İLETİŞİME VE ETKİLEŞİME GEÇTİĞİNİZ DİĞER KİŞİLER İLE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİNİZİN TAMAMINDA, MAKUL ÖNLEMLER ALMAYI ONAYLAMAKTASINIZ.

XVII. Sorumluluk Sınırı

Edvido hizmetleri aracılığıyla kullanıcılar, herhangi bir üçüncü taraf hakkında içerik yayınlayabilmektedir. Edvido, kendi sitesi ve hizmetlerinde yayınlanan veya görüntülenen herhangi bir içeriğe ilişkin üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir. Size kolaylık olması açısından, haklarınızı ve yasal çözüm yollarınızı etkileyen bu kullanım şartlarının bazı önemli detayları aşağıda verilmektedir: Hizmetlerimiz, kullanıcıların bir birey ya da şirket hakkındaki içerikleri yayınlayabilecekleri alanlar içermektedir. Bu içeriğin yayınlanmasından biz sorumlu değiliz; Proje sahipleri ve üye servis sağlayıcılar arasında, girişimde bulunulan ya da resmileşmiş, herhangi bir istihdam ya da ticari ilişkiden kaynaklanan ve yazılı hukuk ya da kanun hükmü uyarınca ortaya çıkan herhangi bir sözleşmeden, sözleşmesel zorunluluklardan Edvido sorumlu değildir; Her zaman ve ne sebeple olursa olsun, size ya da bundan etkilenecek herhangi bir tarafa herhangi bir uyarıda bulunmadan, herhangi bir içeriği silme, görüntüleme ya da düzenleme hakkına kesinlikle sahip olsak da, hizmet aracılığıyla yayınlanan herhangi bir içeriği görüntüleme, yönetme ya da silme zorunluluğumuz yoktur; Hizmetler aracılığıyla yayınlanan, depolanan, yüklenen ya da aktarılan herhangi içerik veya hakaret, iftira, sahtecilik, müstehcenlik, dine küfür etme ve daha fazlası dahil olmak üzere, bu tür kullanıcı içeriği sebebiyle oluşabilecek herhangi bir kayıp ya da hasar durumunda hiçbir sorumluluk almamaktayız; Haksız muameleden ya da sözleşmeden, kanundan ya da adaletten doğan herhangi bir iddia, eylem, dilekçe, hakemlik talebi ya da davada iddia edilen hasar ya da herhangi bir hizmet kullanımından kaynaklı hasar durumunda hiçbir sorumluluk almamaktayız; Bu kullanım şartlarının herhangi birini ya da sitemizde herhangi bir yerde belirtilen diğer politikaları ihlal eden herhangi diğer bir kullanıcıyı açığa çıkarmakla yükümlü olmamanız haricinde, herhangi bir olumsuz ya da eleştirel bir yorumdan herhangi bir Edvido kullanıcısını sorumlu tutmamayı onaylamaktasınız; Edvido, herhangi bir koşulda, herhangi bir diğer kullanıcı tarafından yüklenen, yayınlanan ya da aktarılan herhangi bir kullanıcı içeriği konusunda, o içerik bu kullanım şartlarını ya da sitemizin herhangi bir yerinde belirtilen diğer politikaları ihlal etse de, herhangi bir kullanıcıya karşı sorumlu değildir; Hizmetleri kullanım ve hizmetler ile etkileşim kapasiteniz bir hak değil, bir ayrıcalıktır ve biz, herhangi bir ihlali önlemek, herhangi bir hükmü uygulamak ya da herhangi iddia edilen bir ihlali tashih etmek üzere, uyarıda bulunmadan ve uygun gördüğümüz takdirde, bu şartlar ya da herhangi uygulanabilir yasalar ışığında, herhangi bir işlem başlatma hakkına sahibiz. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİZMET ERİŞİMİNİZ VE KULLANIMINIZDAN VE YÜZ YÜZE YA DA ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİME GEÇTİĞİNİZ HERHANGİ BİR EDVİDO KULLANICISINDAN DOĞAN TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU BİLMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ. MAHRUM KALINAN KAR, VERİ KAYBI YA DA SAYGINLIK KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR HASARI YA DA SİSTEM ÇÖKMESİ YA DA YEDEK ÜRÜN VE HİZMETLERİN MASRAFLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR TESADÜFİ, ÖZEL, UYARI NİTELİĞİNDE YA DA DOLAYLI HASARDA, KİŞİSEL YA DA BEDENEN OLUŞAN HERHANGİ BİR HASARDA, BU ŞARTLAR DIŞINDA/İLE ORTAYA ÇIKAN DUYGUSAL STRESTE; HİZMETLERİ VEYA TOPLU İÇERİKLERİ KULLANMA/KULLANAMAMA, DİĞER HİZMET KULLANICILARI VEYA HİZMET KULLANIMINIZIN BİR SONUCU OLARAK İLETİŞİME YA DA ETKİLEŞİME GEÇTİĞİNİZ DİĞER KİŞİLER İLE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMİNİZDE; GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU YA DA HERHANGİ DİĞER YASAL TEORİLERE DAYALI OLSA DA OLMASA DA, BU TÜR BİR HASAR OLASILIĞI KONUSUNDA EDVİDO’YA BİLGİ VERİLSE DE VERİLMESE DE, ÖNE SÜRÜLEN SINIRLI ÖLÇÜDEKİ İŞBU ÇÖZÜM YOLU BU NOKTADA ASIL AMACINA ULAŞAMASA BİLE, HİZMETLERİ YARATMA, ÜRETME YA DA TESLİM ETME SÜRECİNE DAHİL OLAN EDVİDO YA DA HERHANGİ BİR DİĞER TARAF SORUMLULUK ALMAYACAKTIR. EDVİDO’DA TANIŞTIĞINIZ KULLANICILARLA YAPACAĞINIZ TİCARİ ANLAŞMALAR SONUCU DOĞABİLECEK MUHTEMEL ÖDEME AKSAKLIKLARINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

XVIII. Tazmin Etme

Edvido ve sizin aranızda/tarafından imzalanan bu kullanım şartlarının ya da diğer sözleşmelerin, garantinin ya da beyanın, hizmetleri ve Edvido içeriğini kullanırken veya bunlara erişim sağlarken herhangi uygulanabilir kanun ya da yürütmeliğin ihlali durumunda; Edvido’yu, yöneticilerini, çalışanlarını, üye servis sağlayıcılarını ve temsilcilerini ve bunların iştiraklerini, bağlı ortaklarını ya da üçüncü taraf içerik sağlayıcılarını; yaptığınız işlemlerden, hizmetleden ve Edvido içeriği kullanımınız dışında/ile ortaya çıkan tüm yükümlülüklerden, hasarlardan, kayıplardan, masraflardan, taleplerden, dava ya da ücretlerden, avukatlık ücretini içeren masraflardan muaf tutmayı, onların tarafında olmayı, onları tazmin etmeyi onaylamaktasınız. Siteyi, hizmeti, Edvido içeriğini ya da bunlara bağlı herhangi bir bölümü, Edvido tarafından yetkilendirilmeden kullanmanız ya da herhangi bir IP hakkını veya diğer kullanıcılara ilişkin diğer hakları ihlal etmeniz durumunda, içeriğini yetkisiz kullanmanızdan ve/veya bu kullanım şartlarını ihlal etmenizden ya da bunun iddia edilmesinden kaynaklı ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, herhangi bir kayba, masrafa ya da hasara karşı tazmin etmeyi onaylamaktasınız.

XX. Tahsis etme

Bu kullanım şartları doğrultusunda herhangi bir hak veya zorunluluk tahsis edemezsiniz. Biz, size herhangi bir uyarıda bulunmadan, tamamen ya da kısmen olmak üzere, bu kullanım şartları altındaki tüm hak ve zorunlulukları özgürce tahsis edebiliriz. Ayrıca, size etkin bir uyarıda bulunmak üzere, bu kullanım şartları altında haklarımızı ve zorunluluklarımızı üstlenen herhangi bir üçüncü tarafı, tek taraflı yenileme aracılığıyla Edvido ile ikame edebiliriz.

XXI. Bildirimler

Edvido’ya kayıt olmanız için bir e-posta adresiniz ve güncel bir telefon numaranızın bulunması gerektiğinden, Edvido’ya en güncel ve size ait e-posta adresinizi ve telefon numaranızı sağlamanızdan siz sorumlusunuz. Edvido’ya sağladığınız son e-posta adresinizin veya telefon numaranızın geçersiz olması ya da herhangi bir sebeple işbu sözleşme tarafından gerekli ya da izin verilen herhangi bir bildirimin iletilmemesi durumunda, Edvido’nun bildirimi içeren e-postayı,whatsapp mesajı veya sms’i göndermesi, yine de geçerli bir bildirim sayılacaktır. Edvido’ya: info@edvido.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.

XXIV. Feragat olmadan yetki kullanamama

Her bir tarafın bu kullanım şartlarına herhangi bir zamanda herhangi bir hükmüne uymaması ya da diğer tarafın herhangi bir ifasında bu hükmün gerçekleşmemesi durumunda; bu hükümlerden feragat edilemez ve bu kullanım şartlarının ya da buna bağlı herhangi bir kısmın geçerliliğini, ya da her bir tarafın sonrasında bu kullanım şartlarının herhangi bir hükmüne uyması halinde, haklarını hiçbir şekilde etkilemez.

XXV. Bölünebilirlik ve Başlıklar

Bu kullanım şartlarındaki bir hükmün yasadışı veya bu şartlardaki diğer hükümlerde çelişen ya da yürürlüğe konamaz bir yapıda olması durumunda, kullanım şartları bu hüküm dahil edilmeden yürürlüğe girmiş gibi geçerli olacaktır. Bu kullanım şartlarının iki ya da daha fazla hükmünün birbirlerinin faaliyetleriyle uyuşmaması durumunda, sadece Edvido hangi hükmün yürürlükte kalacağına karar verme hakkına sahiptir. Bu kullanım şartlarındaki başlıklar, sadece referans amaçlıdır ve yorumlama amaçlı kullanılamaz.