EDVİDO BİLİŞİM YAZILIM VE E-TİCARET A.Ş.

GENEL KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son güncelleme: 14 Nisan 2024

MADDE 1: GİRİŞ

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar Edvido tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, web sitesi üzerinden hizmet talebi veya profil oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen web sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2. Edvido; hizmet sürekliliği sağlama, ileride doğacak teknik zaruriyetler veya mevzuata uyum sağlanma ya da kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmek amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Edvido, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile web sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya sair iletişim araçları vasıtası ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Edvido” Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi’ni,

2.2. “Web Sitesi” https://www.edvido.com/ sitesini,

2.3. “Kullanıcı” Hizmet veren veya hizmet alan konumundaki web sitesi kullanıcılarını,

2.4. “Üye” Hizmet alan veya hizmet veren konumundaki web sitesi kullanıcılarını,

2.5. “Hizmet Alan” Web sitesi üzerinden herhangi bir alanda hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.6. “Hizmet Veren” Bir ya da birkaç faaliyet alanında çalışmakta olup web sitesi üzerinde hizmet alma talebinde bulunan kişilere iştigal alanlarında hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiyi

2.7 “Abone” Web sitesinde bulunan kategorilerden bir veya birden fazlasında faaliyet göstermeyi taahhüt eden ve hizmet veren konumundaki gerçek veya tüzel kişiyi,

2.8. “Komisyon” Hizmet veren ile hizmet alan arasında gerçekleştirilen veya ifa edilen yada ifasına başlanan işler karşılığında hizmet verenden Edvido’ya ödenen yüzdelik oranda belirlenen ücreti,

2.9. “Aydınlatma Metni” Web sitesinde yayınlanmış bulunan Edvido Aydınlatma Metnini,

2.10. “Çerez Politikası” Web sitesinde yayınlanmış bulunan Edvido Çerez Politikasını,

2.11. “Edvido Cüzdan” Kullanıcı ve üyelerin bakiye yükleyerek web sitesinde mevcut ücretli hizmetleri satın alabileceği ödeme yöntemini,

2.12. “Sözleşme” İşbu sözleşmeyi,

İfade eder.

MADDE 3: SUNULAN HİZMETLER

3.1. Edvido; dijital reklam, fotoğraf çekimi, marka danışmanlığı, 3D modelleme, animasyon, e-ticaret, grafik tasarım, influencer marketing, medya planlama, içerik pazarlama, web tasarım, özel yazılım geliştirme, mobil uygulama, SEO, PR ve konusu hizmet verenler ya da Edvido tarafından belirlenebilecek bir çok alanda hizmet veren ile hizmet alan kişiler arasında aracılık görevi üstlenmekte ve taraflar arası ilişkinin kurulmasında yardımcı olmaktadır.

3.2. Edvido, yalnızca bir platformdur. Taraflar arası ilişkinin kurulmasında sadece aracı görevi üstlenmektedir. Edvido, web sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanan hizmet veya içeriklerin sahibi ya da tarafı değildir. İşbu faaliyetlere konu mal veya hizmetlerle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

ÜYELİK SİSTEMLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI

MADDE 4: HİZMET VEREN ÜYELİK SİSTEMİ

4.1. Hizmet veren konumundaki kişilerin web sitesine üye olması ücretsizdir. Ancak üyelik tek başına web sitesinden yararlanmaya ve  Edvido’nun aracılık faaliyeti yürütmesine yeterli değildir. Hizmet alanlar ile iletişime geçmek isteyen hizmet verenlerin web sitesinde yer alan abonelik kategorilerinden bir veya birkaçında abonelik oluşturması gereklidir.

4.2. Edvido, bünyesinde dijital reklam, fotoğraf çekimi, marka danışmanlığı, 3D modelleme, animasyon, e-ticaret, grafik tasarım, influencer marketing, medya planlama, içerik pazarlama, web tasarım, SEO, PR, mobil uygulama geliştirme, özel yazılım çözümleri, artırılmış gerçeklik (AR), etkinlik düzenleme ve sair alanlarda hizmet vermek isteyen gerçek ve tüzel kişi üyelerine abonelik hizmeti vermektedir.

4.3. Abonelik sistemi ücretlidir. Abonelik ücretleri her faaliyet alanına göre değişiklik göstermektedir. Hizmet veren konumundaki kişi bir veya daha fazla kategoride temsilcisi olduğu ajans veya kurum adına abonelik satın alabilmektedir.

4.4. Kategorilere ait abonelik ücretleri 3-6-12 aylık periyotlar halinde satın alınabilmektedir. Satın alınan aboneliklere ait olan ücret web sitesi üzerinden kredi kartı veya Edvido Cüzdan vasıtası ile ödenecektir.

4.5. Hizmet verenin abone olduğu kategorilerde mevcut aboneliği seçmiş olduğu ödeme periyoduna göre otomatik olarak yenilenmektedir. Gelecek periyotta aboneliğinin devam etmesini istemeyen hizmet verenlerin info@edvido.com mail adresi üzerinden Edvido ile iletişime geçmesi ve durumu açık bir şekilde belirtmesi gereklidir. Aksi halde Edvido sorumluluk kabul etmeyecek ve yeni periyodun ücreti tahsil edilecektir. Aksi halde kredi kartı veya Edvido Cüzdan vasıtası ile tahsilat gerçekleştirilebilecektir.

4.6. Birden fazla kategoride aboneliği olan hizmet verenlerin herhangi bir aboneliğinden yararlanması için hiçbir abonelik kategorisine ait ödenememiş ücreti bulunmamalıdır. Aksi halde bir veya daha fazla abonelik kategorisi hususundaki ödenmemiş ücretler sebebi ile diğer kategorilerden hizmet alma hakkı da durdurulacak ve kişilerin bu alandaki erişimi engellenecektir. Bu durumda olan hizmet verenlerin ödeme yapmadığı abonelik kategorilerine ait aboneliklerini devam ettirmeyeceğine dair beyanlarını info@edvido.com adresine iletmeleri gerekmektedir. İlgili talebi alan Edvido, kişinin ödeme yapmadığı abonelik kategorisinde mevcut olan yararlanma hakkını sona erdirecek ancak kişi ödeme yapmış olduğu kategorilerde mevcut hizmetlerden yararlanmaya devam edecektir. Edvido’ya yazılı bildirimde bulunmayan hizmet verenler Edvido’ya karşı herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunamayacaktır. Kullanıcılar bu durumda herhangi bir ücret iadesi veya ücrette azaltma talep edemeyecektir.

 

 

 

MADDE 5: KOMİSYON ÜCRETİ

5.1. Edvido, hizmet veren ile hizmet alan arasında anlaşma kurulması durumunda komisyon ücret alacağına hak kazanacaktır. Komisyon ücret alacağı taraflar arası oluşturulan sözleşmeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Komisyon ücreti, üyelik/abonelik ücretlerinden bağımsız bir ücret alacağıdır. Taraflar, aralarında yapmış olduğu sözleşme ve detaylarını Edvido ile paylaşmak zorundadır. Taraflardan alınacak komisyon ücret alacağı en fazla 12 aylık dönemler halinde belirlenebilir. Tarafların aralarında mevcut olan ilişkiyi sona erdirmeleri halinde bu durum, sona ermeyi ispatlar belgeler ile birlikte Edvido’ya yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi halde Edvido, komisyon ücret alacaklarına ilişkin fatura kesebilir ve ilgili bedellerin tahsilini talep edebilir.

5.2. Taraflar arası irat şeklinde (günlük/haftalık/aylık/yıllık) ödeme yapılması hususunda anlaşıldı ise Edvido da komisyon alacağına taraflar arası anlaşmaya göre ve ödeme periyotlarına uygun olarak hak kazanacaktır.

5.3. Taraflar defaten ödeme yapılması şeklinde anlaşma sağladılar ise Edvido yapılan anlaşma tutarı üzerinden komisyon ücret alacağına hak kazanacak, alacağını tek seferde talep etme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

MADDE 6: ÜCRETİN ÖDENMESİ

6.1. Edvido, yukarıda belirtilen tüm anlaşma ve ödeme aşamalarında aracı konumundadır. Taraflar, karşılıklı olarak müzakere süreci yürüterek anlaşma sağlamakta ve ücret belirlemektedir.

6.2. Hizmet veren ile hizmet alan arasında yapılan anlaşma kapsamında yapılacak ödemeler hizmet alan tarafından doğrudan hizmet verene yapılmakta, taraflar arası yapılan anlaşma tutarı ve şekli taraflarca Edvido’ya bildirilmektedir.

6.3. Komisyon ücreti, hizmet veren tarafından Edvido’ya ödenecek bir tutardır. Edvido, hizmet alan konumundaki kişilerden herhangi bir komisyon ücreti talep etmemektedir.

6.4. Taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece komisyon ücret alacağı yapılan toplam anlaşma tutarının %10’udur. İşbu durumun aksini iddia eden tarafın durumu yazılı olarak ispat etmesi gereklidir.

6.5. Taraflarca anlaşma tutarı ve şeklinin Edvido’ya bildirilmesini, alacağın muaccel hale gelmesini takiben Edvido tarafından komisyon ücret alacağı faturası keşide edilerek hizmet verenin web sitesi üyeliği oluşturur iken vermiş olduğu iletişim kanallarından herhangi birisine tebliğ edilecektir. Fatura tutarı madde 5’te belirtilen esaslara göre belirlenecektir.

6.6.  Edvido başta abonelik ücreti olmak üzere web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin ödeme alabilmek için aracı kişi veya kurumlarla anlaşma sağlayabilecektir. İlgili ödemelerin üçüncü kişi veya kurumlar ile sağlandığı durumlarda Edvido hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve garanti sunmamaktadır. Bahsedilen ödeme süreci ve bu süreçlerde hukuka aykırılıklar ya da birtakım aksaklıklar yaşanması halinde bahsedilen durum Edvido garantisi altında olmayıp Edvido işbu ilişkinin bir tarafı olmayacaktır. Edvido böyle bir durumda sadece bahsedilen aksaklığı ödeme alan kişi veya kuruma iletmekle yükümlüdür.

6.7. Hiçbir üçüncü kişi veya kurum hizmet alan kişilerden Edvido nam ve hesabına para talep etme hak ve yetkisine sahip değildir. Bu duruma aykırılıkların oluşması durumunda derhal Edvido ile iletişime geçilmelidir. Edvido’nun yetkili kılmadığı kişi veya kurumlara ödeme yapılması durumunda Edvido hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini tarafınıza bildirmektedir.

 

 

MADDE 7: REKLAM SATIN ALMA VE PROJE BİLGİLERİNE ERİŞİM

7.1. Hizmet veren kullanıcılar, reklam satın alma seçeneği ile web sitesi üzerinde hizmet alanların taleplerini iletmeleri durumunda daha üst sıralarda sıralanabilmek amacı ile işlem gerçekleştirebilirler. Bahsedilen işlem tamamen ihtiyaridir. Edvido, satın almayı zorunlu tutmaz.

7.2. Edvido, reklam satın alan hizmet verenlere herhangi bir proje garantisi vermemektir. Bununla beraber Edvido’dan reklam satın alan kişilerin sunduğu hizmetlere de bakımında Edvido garantör konumunda değildir. Edvido web sitesi üzerinden yapılan her işlem ve yapılan her anlaşmada aracı konumundadır.

7.3. Hizmet alan kişiler tarafından oluşturulan proje sonrasında Edvido’nun algoritması vasıtası ile ilgili iş tanımına uygun hizmet verenler üyelik profillerinde hizmet alma taleplerini görüntüleyebilirler. Hizmet verenler “Brief’i Gör” butonu vasıtası ile bahsedilen projenin temel bilgilerini görebilirler. Ancak bu durum tek başına talepte bulunulan hizmet ve hizmet alan ile ilgili tüm bilgilerin erişilmesine imkan vermemektedir. Bu bilgilere erişim sağlayabilmek için Edvido Cüzdan vasıtası ile ilgili hizmet bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

7.4. Yukarıda bahsedilen reklam ve proje bilgisine ulaşım süreçleri konusunda kullanıcılar kredi kartı aracılığı ile ödeme yöntemini kullanabileceği gibi web sitesinde aktif durumda bulunan Edvido Cüzdan vasıtası ile de ödeme gerçekleştirebilirler. Edvido Cüzdan sistemi kullanıcı, üye veya abonelerin web sitesinde sunulan ödeme araçları vasıtası ile bakiye yüklemesi ve web sitesinde gerçekleştireceği ücretli işlemler hususunda kullanabileceği bir elektronik cüzdan sistemidir. Kişiler cüzdanlarında bulunan bakiye tutarında işlemleri bu ödeme yöntemi ile gerçekleştirebilmektedir.

MADDE 8: HİZMET ALAN ÜYELİK SİSTEMİ

8.1. Edvido’nun aracılık yapmış olduğu hizmet verenlerden hizmet almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler web sitesi üzerinde bulunan kayıt olma butonu vasıtası ile ücretsiz olarak üyelik oluşturabilecektir.

8.2. Hizmet alan kişinin web sitesi üzerinde hizmet veya proje talebi oluşturmasının akabinde Edvido operasyon ekibi hizmet alan kişi ile iletişime geçerek hizmetin esaslarına ilişkin gerekli bilgileri talep edecektir. Hizmet alan tarafından talepte bulunulan hizmete ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Edvido’ya ulaştırılmasını takiben Edvido tarafından gerekli hizmet ekranı web sitesinde erişime açılacak ve Edvido tarafından oluşturulan algoritma vasıtası ile ilgili hizmet talebi, uygun hizmet verenlere sunulacaktır.

8.3. Hizmet alan kişi bilgileri, ilk aşamada hizmet veren tarafa iletilmeyecek sadece proje bilgileri sunulacaktır. Hizmet verenin işbu sözleşmenin 7. maddesinde yer alan süreci izleyerek Edvido Cüzdan sistemi vasıtası ile gerekli ödemeleri yapması durumunda hizmet alan kişi bilgileri hizmet veren ile paylaşıma açılacaktır.

8.4. Hizmet alan iletişim bilgilerinin hizmet veren ile paylaşılması sonrasında hizmet veren kişi, hizmet alan ile iletişime geçecek ve taraflar arası müzakere süreci başlayacaktır.

MADDE 9: ÜCRET

9.2. Edvido, web sitesi üzerinden üyelik oluşturan hizmet alanların teklif almak istediği alanlardaki ilan ve başvurularından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

9.3. Edvido, hizmet alan ile hizmet veren tarafların anlaşma sağlaması ve gerekli işlerin ifası durumunda da hizmet alan tarafından herhangi bir komisyon veya başkaca bir ücret talep etmeyecektir. Hizmet alan kişiler Edvido’nun sunmuş olduğu tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanacaktır.

9.4. Hiçbir üçüncü kişi veya kurum hizmet alan kişilerden Edvido nam ve hesabına para talep etme hak ve yetkisine sahip değildir. Bu duruma aykırılıkların oluşması durumunda derhal Edvido ile iletişime geçilmelidir. Edvido’nun yetkili kılmadığı kişi veya kurumlara ödeme yapılması durumunda tarafımız hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini tarafınıza bildirmektedir.

 

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

İşbu madde altında yer alan genel hüküm niteliğindeki kurallar her türlü kullanıcıyı ve Edvido’yu kapsar niteliktedir. Taraflar, aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 10: GARANTİ VERİLMEMESİ, İLİŞKİ BAĞIMSIZLIĞI VE SORUMSUZLUK KAYDI

10.1. Edvido’nun, hizmet alan ile hizmet veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Edvido, hizmet alan ve hizmet veren arasında uyum olacağını veya hizmet alanının işinin istenen zamanda ve yerde yapılacağını ya da gereği gibi ifa edileceğini garanti etmemektedir. Hizmet alan, hizmet veren hakkında gerekli araştırmayı kendisi yapmalıdır ve alacağı hizmete ilişkin sözleşme oluşturma ve sair hususları belirleme yükümlülüğü de kendisine aittir.

10.2. Web Sitesi aracılığı ile hizmet verenden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk hizmet verene aittir. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü hukuki problem bizzat sözleşmenin tarafı olan hizmet alan ve hizmet veren arasındadır. Bu konularda Edvido’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. Edvido, hizmet vereni veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Edvido, üye oylamaları ve üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla hizmet verenler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir. Bazı hizmet verenleri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih ya da tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Edvido’nun vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

10.4. Edvido, hizmet verenin hizmet alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir

10.5.   Edvido, hizmet talebini, hizmet verenlerin uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğine göre sisteme kayıtlı aboneler arasından  en uygun olan kişilere yönlendirir. Hzimet talebini hiçbir hizmet verenin kabul etmemesi veya anlaşma sağlanamaması durumundan Edvido sorumlu tutulamaz. Edvido yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir. Bunun haricinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Edvido, taraflar arası ödemelerin düzenli ve sözleşmeye uygun yapılması ya da hizmetin gereği gibi ifası huşularında herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve taraflardan herhangi birisine garanti sunmamaktadır.

10.6. Edvido, hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

10.7. Edvido, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, hizmet verenlerin sağladığı hizmetlerin doğru, tam ve hukuka uygun olarak ifasını sağlamak için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Hizmet verenlerin kasıtlı veya kusurlu davranışları nedeniyle hizmet alanları veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ya da takiplerin Edvido’ya yöneltilmesi halinde Edvido, hukuki süreçler sonucunda ortaya çıkacak tüm zararlarını, yargılama giderlerini, para cezalarını ve avukatlık ücretlerini hizmet verene rücu etme hakkına sahiptir.  Edvido’da rücu hakkını kullanır iken hizmet verenin Edvido’da bulunan hak ve alacakları hususunda hapis hakkı uygulayabilir, doğmuş veya doğacak hak ve alacakları hususunda takas ve mahsup hakkını kullanabilir. Edvido, bu hakları kullanır iken karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

10.8. Hizmet veren tarafından abonelik şartları ve üyelik profilinde ya da taraflar arası anlaşmada belirtilen bilgi veya beyan doğruluğu hizmet veren tarafından taahhüt edilmektedir, Edvido’nunbu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.9. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, belge, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk hizmet veren ve hizmet alana ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bu taraflara aittir. Edvido’nun ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü de bu taraflara aittir.

10.10. Hizmet veren ile hizmet alan arasında yapılacak sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve sair yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Edvido,web sitesinde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

10.11.Edvido, hizmet alanların isim( Tüzel kişiler bakımından unvan), adres, mail ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak hizmet verenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan ve hizmet veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.Hizmet alan ve hizmet veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmektedirler. Bu kapsamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile Edvido tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” ve “Çerez Politikası” web sitesinde yayımlanmış durumdadır. Kullanıcılar, işbu metinleri kabul ederek web sitesi üyeliği oluşturmuş ve giriş yapmış bulunmaktadırlar. Bahsedilen metinlerin mevcudiyeti ve hükümleri işbu sözleşme ile birlikte tekrar kullanıcılara hatırlatılmaktadır.

İlgili metinlere https://www.edvido.com/aydinlatma-metni ve https://www.edvido.com/cerez-politikasi adreslerinden erişim sağlanabilecektir.

10.12. Hizmet alan kullanıcı bilgileri Edvido tarafından hizmet veren ile hizmetin sağlanması veya teklif oluşturulması ya da süreçlerin sorunsuz yürütülmesi amacı ile paylaşılmaktadır. (Bu konuda detaylı bilgi için aydınlatma metnini ziyaret ediniz.) Söz konusu bilgilerin hizmet veren tarafından, hizmet alanın onayı alınmaksızın reklam, pazarlama, kişisel ve sair herhangi bir amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri halinde hizmet alan ile hizmet veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan, oluşabilecek zararlardan Edvido kesinlikle sorumlu değildir.

10.13. Edvido ile hizmet veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Edvido, sadece hizmet veren ile hizmet alan arası aracı konumundadır.

 

MADDE 11: KULLANICI İLİŞKİLERİ VE İŞLEMLERİ

11.1 Tüm kullanıcılar birbirleri arasında mevcut olan ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Taraflar arası ilişkiler sebebi ile oluşabilecek ihtilaflara Edvido taraf değildir.

11.2. Kullanıcılar birbiriyle, birbirlerinin çalışanları ile, Edvido veya çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçılık içeren, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi barındıran, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, her türlü taciz veya taciz edeni savunan, illegal/gayri meşru/terör faaliyetlerini öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftira barındıran nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum kullanıcının haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir. Bu gibi fiillerde bulunan kullanıcıların haklarının sona erdirilmesi halinde Edvido herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sona erdirme kapsamında uygulanabilecek yaptırımlar hususunda Edvido serbesttir, taraflara herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü mevcut değildir.

11.3 Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranış sebebi ile soruşturma açılır veya kovuşturma faaliyeti yürütülür ise Edvido elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargısal merciler ile paylaşabilecektir. Böyle bir durumda kullanıcılar Edvido’ya ticari sır, meslek sırrı, kişisel bilgi vs. iddialarda bulunamayacak, bu hususlara ilişkin talep ileri süremeyecektir.

 

MADDE 12: HİZMET ALAN STATÜSÜNDEKİ KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

12.1. Hizmet alanın işbu sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir.

12.2. Hizmet alan kişi oluşturduğu proje sonrasında kendisi ile Edvido aracılığı ile iletişime geçen hizmet verenle yaptığı müzakerelerde kendi nam ve hesabına hareket eder. Edvido, sadece tarafları bir araya getirmek hususunda aracılık faaliyetinde bulunur. İcap, kabul, sözleşmenin oluşturulması ve ifa edilmesi aşamalarında Edvido herhangi bir taraf yanında bulunmaz. Bu sebeple de belirtilen süreçlere ilişkin tüm yükümlülükler hizmet alan tarafından yürütülür, tüm sonuçları hizmet alan üzerinde meydana gelir.

12.3. Hizmet alan, web sitesi aracılığı ile oluşturulan bir hizmet talebine ilişkin olarak Edvido’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, Edvido’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemek ya da sair başkaca bir amaçla hizmet veren ile iletişime geçmeyecektir. Edvido, bu durumlardan herhangi birisini tespit etmesi halinde hem hizmet alan hem de hizmet veren kişilerin üyelik ve aboneliklerini süresiz olarak askıya alma, sair yaptırımlar uygulama hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda hizmet alan Edvido’ya taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında elde edilmesi muhtemel olan komisyon ücret alacağının (anlaşma bedeli tespit edilemez ise ilgili iş bakımından piyasa koşulları altında mutad sayılacak bedel dikkate alınır) üç katı tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür. Taraflar arası günlük/haftalık/aylık/yıllık irat şeklinde bir anlaşma yapıldı veya işin nitelikleri böyle bir durumu gerektirir ise cezai şart da işbu periyotlara göre belirlenir ve her periyot bakımından ayrı cezai şart uygulanır.

12.4.   Hizmet alan, hizmet veren ile yaptığı sözleşmede, Edvido’nun hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

12.5. Hizmet alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Edvido’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşları sisteminde veya Edvido’nun sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Edvido hiçbir şekilde sorumlu değildir.

12.6. Hizmet alan kişi, Edvido’nun talep etmesi halinde hizmet veren ile arasında yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini veya yapılan anlaşmanın esaslı unsurlarını (Bedel, ifa şekli, ifa zamanı vs.) Edvido’ya göndermek ile yükümlüdür. Edvido’nun talebi neticesinde hizmet alan kullanıcı herhangi bir şekilde ticari sır, meslek sırrı, teknik bilgi, mali bilgi veya sır gibi iddialarda bulunamayacaktır. Bu kapsamda Edvido da kendisine iletilen sözleşme metinlerinin veya anlaşma şartlarının başkaca üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını kabul etmektedir. Hizmet alan kişi, işbu maddede yer alan yükümlülüğünü yerine getirmez ise Edvido’nun hak kazanacağı komisyon tutarının üç katı tutarında cezai şartı Edvido’ya ödemekle yükümlü olacaktır. (Anlaşma bedeli tespit edilemez ise ilgili iş bakımından piyasa koşulları altında mutad sayılacak bedel dikkate alınır)

12.7. Hizmet alan kullanıcı, Edvido’nun yazılı izni olmaksızın Edvido’ya ait web sitesi veya içerikler ile ilgili bağlantı oluşturma hak ve yetkisine sahip değildir. Edvido’nun durumu tespiti ve kullanıcının web sitesi üyeliği oluşturur iken vermiş olduğu iletişim bilgilerinden herhangi birisine bildirimi ile durum en geç 7 gün içerisinde giderilmelidir. Aksi halde Edvido menfi ve müspet zararını talep etme hak ve yetkisine sahip olacak ve mutad bir reklam bedelini ilgili kullanıcıdan talep edebilecektir.

MADDE 13: HİZMET VEREN STATÜSÜNDEKİ KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13.1. Hizmet verenin işbu sözleşme koşullarına ve hizmet alana karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat hizmet verene aittir.

13.2. Hizmet alan tarafından oluşturulan proje sonrasında Edvido aracılığı ile hizmet alan ile iletişime geçen hizmet veren icap, kabul, sözleşmenin oluşturulması ve ifa edilmesi aşamalarından bizzat kendisi sorumludur. Edvido herhangi bir taraf yanında bulunmaz. Bu sebeple de belirtilen süreçlere ilişkin tüm yükümlülükler hizmet veren tarafından yürütülür, tüm sonuçları hizmet veren üzerinde meydana gelir.

13.3. Hizmet veren, web sitesi aracılığı ile oluşturulan bir hizmet talebine ilişkin olarak Edvido’nun bilgisi dahilinde olmaksızın, Edvido’yu dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemek ya da sair başkaca bir amaçla hizmet alan ile iletişime geçmeyecektir. Edvido, bu durumlardan herhangi birisini tespit etmesi halinde hem hizmet alan hem de hizmet veren kişilerin üyelik ve aboneliklerini süresiz olarak askıya alma, sair yaptırımlar uygulama hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda hizmet alan Edvido’ya taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında elde edilmesi muhtemel olan komisyon ücret alacağının (anlaşma bedeli tespit edilemez ise ilgili iş bakımından piyasa koşulları altında mutad sayılacak bedel dikkate alınır) üç katı tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür. Taraflar arası günlük/haftalık/aylık/yıllık irat şeklinde bir anlaşma yapıldı veya işin nitelikleri böyle bir durumu gerektirir ise cezai şart da işbu periyotlara göre belirlenir ve her periyot bakımından ayrı cezai şart uygulanır.

13.4. Hizmet veren, hizmet alan ile yaptığı sözleşmede, Edvido’nun hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

13.5. Hizmet veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Edvido’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşları sisteminde veya Edvido’nun sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Edvido hiçbir şekilde sorumlu değildir.

13.6. Hizmet verenin kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

13.7.   Hizmet alan Edvido’nun kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal/ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine ya da sair yargısal mercilere (Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi, Arabuluculuk gibi) başvurur ve hasım olarak hizmet veren yerine Edvido’yu gösterirse, Edvido öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen hakem heyeti kararı veya mahkeme kararında hizmet alan lehine, Edvido aleyhine bir hüküm/ilam çıkması durumunda, hizmet veren bu tazminatı/cezayı/sair kararları ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti vs.) Edvido’ya aynen ödeyecektir. Edvido’nun rücu hakkını kullanmadan evvel hizmet verene herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu da söz konusu değildir.

13.8 Hizmet veren kişi, Edvido’nun talep etmesi halinde hizmet alan ile arasında yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini veya yapılan anlaşmanın esaslı unsurlarını (Sözleşmenin tarafları, bedel, yapılacak iş, sözleşme edimleri, ifa şekli, ifa zamanı vs.) Edvido’ya göndermek ile yükümlüdür. Edvido’nun talebi neticesinde hizmet alan kullanıcı herhangi bir şekilde ticari sır, meslek sırrı, teknik bilgi, mali bilgi veya sır gibi iddialarda bulunamayacaktır. Bu kapsamda Edvido da kendisine iletilen sözleşme metinlerinin veya anlaşma şartlarının başkaca üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını kabul etmektedir. Hizmet alan kişi, işbu maddede yer alan yükümlülüğünü yerine getirmez ise Edvido’nun hak kazanacağı komisyon tutarının üç katı tutarında cezai şartı Edvido’ya ödemekle yükümlü olacaktır. (Anlaşma bedeli tespit edilemez ise ilgili iş bakımından piyasa koşulları altında mutad sayılacak bedel dikkate alınır) Edvido, bu kapsamda ilgili ceza şartının tahsilini sağlamak amacı ile gerekli görürse hizmet veren kişinin Edvido üzerinde doğmuş/doğacak hak ve alacakları hususunda hapis hakkını kullanabilir. Hapis hakkının kullanılması aşamasında Edvido’nun hizmet verene herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü söz konusu değildir.

13.9 Hizmet veren kullanıcı, Edvido’nun yazılı izni olmaksızın Edvido’ya ait web sitesi veya içerikler ile ilgili bağlantı oluşturma hak ve yetkisine sahip değildir. Edvido’nun durumu tespiti ve kullanıcının web sitesi üyeliği oluşturur iken vermiş olduğu iletişim bilgilerinden herhangi birisine bildirimi ile durum en geç 7 gün içerisinde giderilmelidir. Aksi halde Edvido menfi ve müspet zararını talep etme hak ve yetkisine sahip olacak ve mutad bir reklam bedelini ilgili kullanıcıdan talep edebilecektir.

MADDE 14: EDVİDO’NUN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

14.1. Edvido, çeşitli sebeplerle sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, web sitesi hizmetinin durdurulması veya askıya alınması durumlarında Edvido’ya karşı herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Bu kapsamda herhangi bir ücret iadesi, ücrette indirim talebi oluşturamayacaktır.

14.2. Edvido veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran hizmet alan ve hizmet veren işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Edvido’nun kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

14.3. Edvido, web sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Edvido, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Edvido’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

14.4. Edvido, kullanıcılarına promosyonlar, mevcut/yeni hizmet veya projeler ya da haberleri e-posta veya bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde info@edvido.com adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

14.5. İşbu sözleşmeyi onaylayan kullanıcılar, kendi isim, logo, amblem, slogan, fotoğraf ve sair reklam amaçlı bilgilerinin Edvido tarafından saklanmasını, 3. Kişiler ile paylaşılmasını ve web sitesinde kullanılarak yayınlanmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Yukarıda yazılı bilgileri kullanılan hizmet veren veya hizmet alanlar bu kapsamda Edvido’ya karşı herhangi bir telif hakkından veya fikri haktan kaynaklanan talepte bulunamayacaktır. İlgili paylaşımların yapılmasının kabulü kullanıcılar tarafından peşinen kabul ve taahhüt edilmektedir.

14.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf/yargılama olması durumunda Edvido, ancak kendisine kesinleşmiş veya icra edilebilir bir mahkeme/hakem heyeti kararı veya sair geçerli bir hukuki belge mevcut olduğu takdirde ancak be ancak ilgili belgeler kapsamında harekete geçmekle yükümlüdür. Diğer hallerde, Edvido kendi takdirinde olmak üzere işlem yapma hak ve özgürlüğüne sahiptir.

14.7. Web sitesinin güvenliği, bütünlüğünü korunması amacıyla, Edvido dilediği zaman ve kendi inisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların ya da belirli internet protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine erişimlerini engelleyebilir. Edvido bu hakkı kullanır iken karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü söz konusu değildir.

14.8. Edvido, sunmuş olduğu hizmetler bakımından sabit fiyat garantisi sunmamaktadır. Edvido, sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin fiyatlandırmayı serbestçe belirleyebileceği gibi mevcut olan ücretleri artırabilir/azaltabilir ya da ücretsiz konumunda olan hizmetleri ücretli hale getirebilir. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir. Edvido bu kapsamda yapmış olduğu güncellemeleri web sitesinde yayınlamış olması ve ilgili panellerde değişiklik yapması yeterli olacaktır, bu konuda başkaca bir bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

14.9. Edvido, kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir. (Bu konuda detaylı bilgi için web sitesinde yer alan alan “Aydınlatma Metni” kısmını ziyaret ediniz.)

14.10. Edvido’nun, kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerinden bir veya bir kaçının ihlal edildiğini tespit edilmesi halinde ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın kullanıcıları web sitesini kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir. Bu kapsamda Edvido’nun herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

14.11.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Edvido, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarını kullanmaktadır. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

14.12. Edvido, web sitesi içeriğinde yer alan, şirket veya kişi adı, web sitesi ya da sosyal medya adresi, logo, sembol, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, grafik gibi fikri ve sınai hakları kendi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında (Twitter, instagram, facebook, linkedin ve sair sosyal medya platformları) kullanma, yayınlama, bu haklardan yararlanma hak ve yetkisine sahiptir, bu yetki hizmet alan ve veren kullanıcılar tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir. Edvido’nun bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sebebi ile hizmet alan veya hizmet verenler tarafından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacaktır.

MADDE 15: SORUMSUZLUK KAYITLARI VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI

15.1. Edvido, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hizmet veren ile hizmet alan arası ilişkiler, Edvido’nun aracılığı ile fakat Edvido’dan bağımsız bir şekilde yürütülmektedir.

15.2. Edvido, web sitesinin güvenliği ve düzgün çalışması için olağan tüm önlemleri almak hususunda gerekli gayreti sarf edecektir. Ancak web sitesi işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından Edvido’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

15.3. Edvido, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

15.4. Edvido, 3. kişilerin web sitesini kullanımı sebebi ile meydana gelebilecek zararlardan hususunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte hizmet alan tarafından ilgili hizmet bedelinin hizmet verene ödenmemesi veya hizmet alan tarafından alınan hizmete ilişkin hukuki taleplerde bulunulması gibi taraflar arası meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda da Edvido sorumlu değildir. Bu konuda yapılacak yargılamalarda Edvido’nun taraf sıfatı bulunmamaktadır. Ancak yukarıdaki açıklamaların aksine taraflar arası meydana gelebilecek uyuşmazlıklara Edvido’nun taraf gösterilmesi durumu söz konusu olur ve ilgili yargısal merciler de Edvido’nun taraf sıfatını kabul eder ve aleyhine hüküm tesis eder ise Edvido, aleyhinde oluşturulan hükmü yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve sair diğer kalemler olmak üzere davalı tarafa rücu etme hak ve yetkisine sahiptir.

15.5. Edvido, web sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, şirket veya kişi adı, logo, sembol, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu sayılanlar yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

15.6. Web sitesi ve sitede belirtilen sair sosyal medya hesapları tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Edvido’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. Bununla beraber Edvido’ya ait web sitesi ve sosyal medya hesapları kapsamında yayımı yapılan tüm içeriklerin de fikri ve sınai hakları Edvido’ya aittir. Bunların Edvido’nun haberi olmaksızın kopyalanması, paylaşımı ve sair başkaca işlemlerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır.

15.7.   Edvido’ya gönderilen yorum, eleştirileri ve övgülerin telif hakları Edvido’ya aittir. Yorum, eleştiri veya övgünün kullanıcılardan herhangi birisinin aleyhine veya lehine yapılması bu durumu değiştirmez. Edvido, söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir ya da takdir ettiği yorumlara görünürlük sağlayabilir. Edvido, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

15.8.   Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi hizmet alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır. Tüketici sıfatına sahip hizmet alan, hizmet verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, hizmet vereni muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Edvido hizmet verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir. Tüketici sıfatı ile başvuru yapılan yargısal merciler de Edvido taraf olarak gösterilemez. Ancak yukarıdaki açıklamaların aksine taraflar arası meydana gelebilecek uyuşmazlıklara Edvido’nun taraf gösterilmesi durumu söz konusu olur ve ilgili yargısal merciler de Edvido’nun taraf sıfatını kabul eder ve aleyhine hüküm tesis eder ise Edvido, aleyhinde oluşturulan hükmü yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve sair diğer kalemler olmak üzere davalı tarafa rücu etme hak ve yetkisine sahiptir.

15.9. Web sitesi, üçüncü taraf kişi veya kurumlara ait olan web sitelerine erişim imkanı sağlayan web sitelerine ilişkin köprüler içermektedir. Bu web sitelerinin kullanımı ve güvenliği hususunda Edvido, herhangi bir garanti veya teminat sunmamaktadır. Kullanıcılar bahsedilen web sitelerini kullanmaları durumunda karşılaşabilecekleri aksilik ve zararlardan Edvido sorumlu değildir. Sorumluluk ilgili web sitesi kullanıcısına aittir.

MADDE 16: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1. Taraflar bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Edvido’nun ticari defter ve kayıtları ile Edvido sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

16.2. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

16.3. Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Edvido’nun ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Edvido, sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya sair yaptırımları uygulayabilir.

16.4. Bu sözleşme web sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Edvido tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 17: SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

17.1. İşbu sözleşme kapsamında yer alan hükümlerden bir veya daha fazlasının yasalara aykırı olması ya da diğer hükümler ile çelişir vaziyette olması durumunda sözleşmenin tamamı geçersiz kabul edilemez. İlgili hükümler tefrik edilerek sözleşmenin geri kalan hükümleri veya birbiri ile uyumlu olan hükümleri uygulanmaya devam eder.

17.2. İşbu sözleşme kapsamında yapılacak yorum faaliyetleri hususunda öncelik Edvido lehine yorum ilkesidir.

MADDE 18: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ ŞARTI

18.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

18.1. Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulh ile halletmeye gayret ederler. Sulh yolu ile giderilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.