EDVIDO BİLİŞİM SOFTWARE AND E-TİCARET A.Ş. PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA GENERAL INFORMATION TEXT

EDVIDO has adopted as a leading principle to ensure the confidentiality of the information shared by the users visiting the website.

EDVIDO BİLİŞİM SOFTWARE AND E-TİCARET A.Ş. PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA GENERAL INFORMATION TEXT

Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret A.Ş. (“Company”), the disclosure text that we have prepared in accordance with Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”) and which contains information about the personal data processing activity for all data categories and person groups, to the information of the public and the relevant persons. we present.

ARTICLE 1: DATA RESPONSIBLE

Your personal data, in the capacity of data controller Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret A.Ş. Personal data may be processed within the scope described below by preserving the accuracy and up-to-dateness of personal data, in line with the purposes listed below depending on the data processing conditions specified in the Law, and in connection with these purposes, provided that it is limited and measured.

You can use the following channels to contact the data controller:

Address: BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. IBA BL NO: 26 İÇ KAPI NO: 8 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Phone: 0551 018 22 64

Email: [email protected]

ARTICLE 2: PROCESSED PERSONAL DATA

Company; It can obtain personal data directly from the data owners, or indirectly from third parties and from the data that the data owner himself has made public. In this context, data is collected automatically and non-automatically from verbal, physical or electronic media and this personal data is processed. You can find out what your personal data is, how they are collected, your personal data shared and what personal data may be subject to processing by us in our explanations below.

2.1. İşlenen Kimlik Verileri: Şirket; ad-soyad, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, imza, T.C. kimlik numarası (Tüzel kişiler bakımından vergi numarası, MERSİS numarası), aile sıra numarası, anne-baba adı, cüzdanın kayıt numarası-cilt numarası cüzdanın verildiği yeri-neden-tarih, medeni hali, nüfusa kayıtlı olduğu yer, pasaport numarası, sürücü belgesi sınıfı gibi kimlik verilerini işlemektedir.    

2.2. İşlenen İletişim Verileri: Şirket; adres, telefon, mail adresi, faks gibi iletişim verilerini işlemektedir.

2.3. İşlenen Özlük Verileri: Şirket; bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK hizmet dökümleri, kimlik verisi grubu altında sayılan kimlik verileri, fazla mesai-yıllık izin vs. kanuni izin bilgileri, sağlık raporu bilgileri ve mevzuatlardan kaynaklı diğer tüm özlük verilerini işlemektedir.

2.4. İşlenen Hukuki İşlem Verileri: Şirket; ceza ve güvenlik tedbiri verilerini, sözleşme verilerini, hukuki geçmiş verilerini, icra dosyası ve hukuk-ceza dava dosyası verilerini ve mevzuatlardan kaynaklı sair hukuki işlem verilerini işlemektedir.

2.5. İşlenen Fiziksel Mekan Verileri: Şirket; işe giriş çıkış kayıtları; işyeri kamera kayıtları; ziyaretçi kayıtları verilerini işlemektedir.

2.6. İşlenen Veri ve İşlem Güvenliği Verileri: Şirket; cookie kayıtları, IP adresi bilgileri, IP adresi izleme, internet erişim kayıt Log'ları, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri (Kullanıcı Adları, E-Posta Hesapları, Son Login Tarihleri IP Bilgileri, vb.) verilerini işlemektedir.   

2.7. İşlenen Müşteri İşlemi Verileri: Şirket; sipariş bilgileri, fatura bilgileri, talep bilgileri, eğitim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek-senet ve sair ödeme yöntemi bilgileri, kredi ve banka kartı bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, pazarlama ve reklamcılık bilgileri, müşteri bilgileri, logo-fotoğraf bilgileri ile diğer görsel işitsel bilgiler, sözleşme bilgileri, ticari faaliyet verileri ve işbu metinde sayılan diğer veri gruplarına ait (özlük verileri hariç olmak üzere) verilerini işlemektedir.

ARTICLE 3: PROCESSED DATA SUBJECT GROUPS

3.1. Kimlik Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, çalışan ve stajyer adayı, hissedar/ortak, tedarikçi çalışanı/yetkilisi/hissedarı, potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi, üye, ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/yetkilisi/hissedarı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, iş ortakları yetkilisi/çalışanı/hissedarı, potansiyel iş ortakları, ürün veya hizmet alan kişi çalışan adayı, üye marka/ajans ve diğer ürün veya hizmet alıcıları, muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alınan kişiler, hukuki danışmanlık hizmet alınan kişiler ve şirket ile bağlantısı olan diğer 3. kişilerin kimlik verisi grubundaki verilerini işlemektedir. 

3.2. İletişim Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, çalışan ve stajyer adayı, hissedar/ortak, tedarikçi çalışanı/yetkilisi/hissedarı, potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi, üye, ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/yetkilisi/hissedarı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, iş ortakları yetkilisi/çalışanı/hissedarı, potansiyel iş ortakları, ürün veya hizmet alan kişi çalışan adayı, üye marka/ajans ve diğer ürün veya hizmet alıcıları, muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alınan kişiler, hukuki danışmanlık hizmet alınan kişiler ve şirket ile bağlantısı olan diğer 3. kişilerin iletişim verisi grubundaki verilerini işlemektedir.  

3.3. Özlük Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, öğrenci, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi çalışanlarının özlük verilerini işlemektedir.

3.4. Hukuki İşlem Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, öğrenci, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi çalışanlarının, ürün veya hizmet alıcılarının, potansıyel ürün veya hizmet alıcılarının hukuki işlem verilerini işlemektedir.

3.5. Fiziksel Mekan Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, öğrenci ve şirkete fiziksel olarak gelen diğer 3. Kişilerin fiziksel mekan verilerini işlemektedir.

3.6. Veri ve İşlem Güvenliği Verileri İçin: Şirket; çalışan, stajyer, öğrenci, hissedar/ortak, ürün/hizmet alıcısı ya da satıcısı, web sitesi ziyaretinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, web sitesi üyeleri ve kullanıcıları, web sitesi ziyaretçilerine ait veri ve işlem güvenliği verilerini işlemektedir.

3.7. Müşteri İşlemi Verileri İçin: Şirket; ürün veya hizmet alıcısı ya da satıcısı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı ya da satıcısı, abone, üye, avukat, mali müşavire ait müşteri işlemi verilerini işlemektedir.

ARTICLE 4: DATA ACQUISITION METHODS

4.1. Kimlik Verisi Elde Etme Yöntemleri: Gerçek veya tüzel kişilerin yan kimlik verileri, şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bahsedilen kimlik verileri; web sitemizde yer alan üyelik, başvuru formu doldurma, canlı destek vasıtası ile mesaj gönderme, şirket ile mail/telefon/mesaj yolları ile iletişime geçme, iş veya staj başvurusunda bulunma, muhasebe/mali müşavirlik ve hukuki destek alma, sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilmesi ve sözleşme oluşturma, mal veya hizmet alış/satış, ticari faaliyetlerin yürütülmesi,  bilgi edinme, reklam oluşturma veya reklam verme, talep veya şikayet alma, resmi ve özel kurumlarla iletişim faaliyeti ve şirket işleyişi faaliyetlerinin yürütülmesi işlemleri esnasında veri sahiplerinin kendisinden, 3. kişilerden ya da aleni bilgilerden edilmektedir.

4.2. İletişim Verisi Elde Etme Yöntemleri: Gerçek veya tüzel kişilerin yan kimlik verileri, şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bahsedilen kimlik verileri; web sitemizde yer alan üyelik, başvuru formu doldurma, canlı destek vasıtası ile mesaj gönderme, şirket ile mail/telefon/mesaj yolları ile iletişime geçme, iş veya staj başvurusunda bulunma, muhasebe/mali müşavirlik ve hukuki destek alma, sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilmesi ve sözleşme oluşturma, mal veya hizmet alış/satış, ticari faaliyetlerin yürütülmesi,  bilgi edinme, reklam oluşturma veya reklam verme, talep veya şikayet alma, resmi ve özel kurumlarla iletişim faaliyeti ve şirket işleyişi faaliyetlerinin yürütülmesi işlemleri esnasında veri sahiplerinin kendisinden, 3. kişilerden ya da aleni bilgilerden edilmektedir.

4.3. Özlük Verisi Elde Etme Yöntemleri: Özlük dosyasının tutulması sırasında çalışan ve stajyerler ile ürün veya hizmet alan kişilerin çalışanları hakkında şirket ile arasında bulunan sözleşme kapsamında verilen hizmetler aracılığıyla işbu verilerin ürün veya hizmet alan kişi tarafından tarafımızla paylaşılması aracılığıyla elde edilmektedir.

4.4. Hukuki İşlem Verisi Elde Etme Yöntemleri: Dava veya hukuki işlem konusu taraflara ilişkin bilgi mahkemelerden, taraflar arası sözleşmelerden, çalışanların maaş hacizlerinde icra dairelerinden yahut kişinin kendisinden elde edilmektedir.

4.5. Fiziksel Mekan Verisi Elde Etme Yöntemleri: İşe giriş-çıkış kayıt sistemi ve kamera sistemi ile elde edilmektedir.

4.6. Veri ve İşlem Güvenliği Verisi Elde Etme Yöntemleri: Şirkete ait olan web sitelerinin ziyaret edilmesi, ilgili siteye üye olunması, üye girişi yapılması, sitede işlem yapılması, sitede bulunan formlar ve diğer iletişim vasıtaları ile iletişime geçilmesi vasıtasıyla elde edilmektedir.

4.7. Müşteri İşlemi Verisi Elde Etme Yöntemleri: Şirket ile ilgili alanlarda hukuki, mali sözleşmeler yapılması, web sitesinin ziyaret edilmesi veya sitede login olunması, sitede bulunan formların doldurulması, web sitesinde bulunan destek/bize ulaşın bölümünden şirket ile iletişime geçilmesi, şirkete mail ya da mesaj gönderilmesi, şirket temsilcileri ya da çalışanları ile telefon görüşmesi yapılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

ARTICLE 5: PURPOSE OF PROCESSING THE DATA

5.1. Kimlik Verilerinin İşlenme Amaçları: Şirket; acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet alış/satış hizmetlerinin sağlanması, komisyonculuk faaliyetinin yürütülmesi, hizmet verilen marka ve ajanslar arası uyum sağlanması, ticari faaliyetlerin devam ettirilmesi, alış/satış/komisyonculuk sonrası hizmetlerin sağlanması, çalışan/çalışan adayı/öğrenci/stajyer başvuru işlemlerinin yürütülmesi, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar bakımından iş mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi, reklam/sosyal medya/web sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi,  ücret politikası belirlenmesi, özel ve kamu hukuku yetkili kurum ve kişilerine bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin devamı, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işbu kişisel verileri işlemektedir.  

5.2. İletişim Verilerinin İşlenme Amaçları: Şirket; acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet alış/satış hizmetlerinin sağlanması, komisyonculuk faaliyetinin yürütülmesi, hizmet verilen marka ve ajanslar arası uyum sağlanması, ticari faaliyetlerin devam ettirilmesi, alış/satış/komisyonculuk sonrası hizmetlerin sağlanması, çalışan/çalışan adayı/öğrenci/stajyer başvuru işlemlerinin yürütülmesi, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar bakımından iş mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi, reklam/sosyal medya/web sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi,  ücret politikası belirlenmesi, özel ve kamu hukuku yetkili kurum ve kişilerine bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin devamı, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işbu kişisel verileri işlemektedir.    

5.3. Özlük Verilerinin İşlenme Amacı: Şirket; Yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine bilgi verilmesi, şirketin ticari işleyişinin hukuka uygun bir şekilde devam ettirilmesi, iş mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi, mal veya hizmet alış/satış ya da komisyonculuk süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili süreçler sonrası hizmetlerin sağlanması amacıyla özlük grubuna ait veriler işlenmektedir.

5.4. Hukuki İşlem Verilerinin İşlenme Amacı: Şirket; Yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ya da sair yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, şirketin ticari işleyişinin hukuka uygun bir şekilde devam ettirilmesi, mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla hukuki işlem grubuna ait verileri işlenmektedir.

5.5. Fiziksel Mekan Verilerinin İşlenme Amacı: Şirket; yetkili özel hukuk ve kamu hukuku gerçek ve tüzel kişilerine bilgi vermek, işe giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, ziyaretçi kayıtlarını tutmak, hukuk işlerinin takibini sağlamak, ticari işlerin takibini sağlamak, arşiv faaliyeti yürütmek, idari ve teknik tedbirleri almak, bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek amacıyla ilgili verileri işlemektedir.

5.6. Veri ve İşlem Güvenliği Verilerinin İşlenme Amacı: Şirket; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması; hukuki süreçlerin yürütülmesi; muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti süreçlerinin yürütülmesi; yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verileri işlemektedir.

5.7. Müşteri İşlemi Verilerinin İşlenme Amacı: Şirket; ticari faaliyetlerini sürdürme, hukuki gereklilikleri yerine getirme, muhasebe ve diğer mali yükümlülüklere uyma ve bu konularda gerekli işlemleri tesis etme, idari gerekliliklere uygun davranma, hizmet/ürün alış veya satış süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilme, uygun ve faydalı hizmet planlama ve sağlama, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerini yürütme, fıkri ve sınai haklar mevzuatına uygun davranma, iş geliştirme süreçleri planma ve hayata geçirme, yetkili kişi ve kurumlara bilgi aktarma ve çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan ticari/hukuki/mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile verileri işlemektedir.

ARTICLE 6: LEGAL REASONS FOR DATA PROCESSING

6.1. Kimlik Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
• 6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
• 6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

6.2. İletişim Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
• 6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
• 6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza


6.3. Özlük Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
• 6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
• 6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

6.4. Hukuki İşlem Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
• 6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
• 6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza


6.5. Fiziksel Mekan Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi.


6.6. Veri ve İşlem Güvenliği Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza


6.7. Müşteri İşlemi Verisi İşlemenin Hukuki Nedenleri:
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• 6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
• 6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
• 6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
• 6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
• 6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

ARTICLE 7: THE PARTIES THAT PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED AND THE PURPOSE OF TRANSFER

Among the personal data subject to this clarification text, those transferred for the purpose of fulfilling legal obligations and fulfilling obligations arising from employment contracts and legislation, and the places where these are transferred are listed below:

7.1. Kimlik Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.1.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen kimlik verilerinizi; gerçek kişiler veya özel Hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşları, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ürün veya hizmet alan kişilere, yürütülmekte olan faaliyet kapsamında ödeme aracısı konumundaki kişi ve kurumlar, kredi notu tespit ve kredi kullandırma işlemi gerçekleştiren kurumlara aktarabilecektir.


7.1.2. Amaç: Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Sponsorluk ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi, , Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış, Satış Sonrası Destek ve Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlı Faaliyetlerin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik, Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

7.2. İletişim Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.2.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen iletişim verilerinizi; gerçek kişiler veya özel Hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşları, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ürün veya hizmet alan kişilere, yürütülmekte olan faaliyet kapsamında ödeme aracısı konumundaki kişi ve kurumlar, kredi notu tespit ve kredi kullandırma işlemi gerçekleştiren kurumlara aktarabilecektir.


7.2.2. Amaç: Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Sponsorluk ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi, , Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış, Satış Sonrası Destek ve Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Amaçlı Faaliyetlerin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik, Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.

7.3. Özlük Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.3.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen özlük verilerinizi; yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşları, iş ortakları, hissedarlara, hukuki destek alınan kişilere, muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alınan kişilere aktarabilecektir.


7.3.2. Amaç: Kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; ücret ve işçi hakları politikalarının yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi / denetimi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.


7.4. Hukuki İşlem Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.4.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen hukuki işlem verilerinizi; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İş Ortakları, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar, Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan Kişiler, Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmeti Alınan kişilere aktarabilecektir.


7.4.2. Amaç: Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin ve Ticari Yürütülmesi/Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Mal/Hizmet Satın Alış, Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

7.5. Fiziksel Mekan Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.5.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen fiziksel mekan verilerinizi; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarabilecektir.


7.5.2. Amaç: Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetleri ve Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi/Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi, Yürütülmesi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sistem Odası Güvenliğinin Temini, 6698 sayılı Kanun’un Teknik ve İdari Tedbirlerinin Yürütülmesi.

7.6. Veri ve İşlem Güvenliği Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.6.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen veri ve işlem güvenliği verilerinizi; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarabilecektir.


7.6.2. Amaç: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi.

7.7. Müşteri İşlemi Verilerinin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı:


7.7.1. Taraflar: Şirket; tarafımızca işlenen müşteri işlemi verilerinizi; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları, iştirak ve bağlı ortaklıklar, hukuki danışmanlık hizmeti alınan kişiler, muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alınan kişilere aktarabilecektir.


7.7.2. Amaç: Akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi/denetimi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; mal/hizmet satın alış, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri.

ARTICLE 8: STORAGE PERIOD OF PERSONAL DATA

İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

A- Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl

B- Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

C- İletişim : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl , ürün veya hizmet alıcısından edinilmesinden itibaren 20 yıl

D- Kimlik : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl .  ürün veya hizmet alıcısından edinilmesinden itibaren 20 yıl

E- Mesleki Deneyim : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

F- Finans : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

G- Sağlık Bilgileri : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl , İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl ,  ürün veya hizmet alıcısından edinilmesinden itibaren 20 yıl

H- Askerlik Durumu : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İ- Özlük : İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

J- Fiziksel Mekân Güvenliği : 1 ay

K- Özgeçmiş : Elde edilmesinden itibaren 1 yıl

L- Cinsel Hayat : Elde edilmesinden itibaren 20 yıl

ARTICLE 9: RIGHTS OF THE DATA OWNER:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ARTICLE 10: CIRCUMSTANCES WHERE PERSONAL DATA MAY BE PROCESSED WITHOUT EXPRESS CONSENT IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO 6098

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Edvido’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı adresinden ulaşabileceğiniz “Edvido Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak BALMUMCU MAH. BARBAROS BLV. IBA BL NO: 26 İÇ KAPI NO: 8 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya noter kanalı ile gönderebilir, [email protected] adresine iletebilir veya web sitemizde bulunan müşteri destek butonlarını kullanarak tarafımıza aktarabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talebinizin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

Edvido Bilişim Yazılım ve E-Ticaret A.Ş.